Oud en Nieuw uit de Lage Landen
Verslag Platform dag Dordrecht 31 oktober 2015


Het lijkt een traditie te worden: Als het Platform Nederlandse Folklore in de herfst een folkloredag organiseert, dan is het buiten fantastisch mooi weer.  Zo ook dit jaar op 31 oktober in het complex van het Short Stay Facility in Dordrecht. Liefst 5 groepen traden er op  en ’s avonds kon iedereen op de vloer Nederlands dansen. Het Nederlands Centrum Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) was weer bereid om het evenement te ondersteunen. De lokale pers uit Dordrecht was aanwezig en  gedurende het middag programma was een jonge journalist druk aan het interviewen en schrijven. Het resultaat staat nu hier op de website.
De bedoeling van deze dagen is de verschillende stromingen in de Nederlandse Folklore met elkaar kennis te laten maken en elkaar te leren waarderen. Daarom begint de dag met het elkaar aanleren van een z.g. wisseldans sam01waarmee de ene groep de andere op het podium aflost. De sfeer kan er zo  langzaam en goed in komen. Voorzitter van het Platform heette na binnenkomst van de groepen iedereen welkom en vol enthousiasme begon men met het proberen van de ingestudeerde wisseldansen. Daarmee komen de groepen snel met elkaar in contact. Jammer was dat het steeds moeilijker blijkt te zijn om met levende muziek op te treden, dit keer alleen nog Reuzegom met een klein, goed orkest.
Het talrijke publiek had er zin in en stroomde al vroeg toe. Om 3 uur kon Marion de voorstelling openen. De Koninklijke Volkskunstgroep Reuzegom uit Leuven begon als eerste, begeleid door levende muziek.  De groepsleden droegen Vlaamse kostuums van 1800 tot 1850 en ze lieten zien hoe complex ook de Vlaamse vrouwenrokken zijn: 13,5 meter stof in een rok, is zwaar, maar mooi bij het talrijke ronddraaien. Ze brachten een serie dansen met o.a. de Wals van Hever en wasvrouwen, kringdansen, molenfiguren en rij- dansen. Ze wisselden af met figuren voor 6 en 8 paren,  pittige klapfiguren en  daarna een complexe leuke “was” dans. Allerhande visuele grapjes met het wasgoed en een klein vechtpartijtje om een onderbroek. Men sloot af met de Dans om de Schout. sam27
Hierna werd Talima/Nuvoda  uit resp. Sliedrecht en Numansdorp de vloer opgeleid. Twee iets te kleine groepen met dezelfde leidster, zodat men gezamenlijk een groep had gevormd om aan deze dag deel te kunnen nemen.  Men deed zijn/haar uiterste best, maar de spanning van dit optreden kon je wel zien. Leuk was dat men met het thema Franse Slag goed kon variëren. Men begon met de oude betekenis uit de rijkunst. Daarna ging men over op de dans de Franse Slag, gemaakt door Elsche Korf met CD muziek van Frans Tromp. Als geheel leuk, maar het mag best nog wat beter worden uitgewerkt, bij het doorschuiven in bepaalde figuren was niet iedereen zeker van zijn of haar richting. Men bleef in Elsche haar repertoire met de sextant en sprong dan naar Jan Kloetstra’s Op’e Nijstęd Leuk om die dans, als je toch voldoende paren hebt, met 2 sam19figuren tegen elkaar in op te voeren. Na enkele andere dansen eindigde men weer met de schrille Franse fluit en werd Mie Katoen de vloer op geleid, de dans: Komt vrienden in den Ronde paste hier goed bij.
Mie Katoen uit Tilburg bracht een serie: Nou Tabee. Start met rij mannen en ernaast een kozend stel. Goede overgangen naar dansen zoals Kaapren Varen, nieuw Nederlands met de Valse Zeeman, afgewisseld met 2 emmertjes waterhalen ensam3110 weer terug naar de Valse Zeeman. Hierdoor kreeg het optreden een prima afwisseling van melancholie en delen met een pittige vaart. Men liet zien dat tijdens het dansen best afgewisseld kan worden met kleine toneelacts.  Een zeeman werd even verrast met een tropische jongedame duidelijk niet in de klederdracht der Lage Landen.  Een prima optreden van een ervaren groep met opvallend punt: een Nederlandse dans, niet helemaal het aantal keren van de CD uitvoeren, maar verweven met andere dansen. Na een korte uitleg van het kostuum  ging Mie Katoen verder  in kostuums uit de jaren 50 van de vorige eeuw: “Door het jaar heen” een serie over de seizoenen van Koen v. d. Akker. Men begon met een weemoedige herfst, daarna winter, voorjaar en tot slot de zomer. Veel spel tussen zang en dans, een fantasie serie met aanvankelijk weinig herkenbare Nederlandse dansen. Herkenbaar was wel de muziek van de Veulpoepers. Aan het einde werd de thuis groep Schampeljoen  de vloer op gehaald en verdween Mie Katoen.
sam35Schampeljoen  uit Dordrecht heeft een brede kostuumcollectie uit allerhande Nederlandse streken en laat die vol trots zien. Helaas geen orkest meer en CD wissels veroorzaken een korte stilte. Daarin bracht men een degelijke Nederlandse serie: Vleuter, Mietje Katoen en dan dansen van actuele dansmakers: Beukenwals van Elly Olderaan, Dansje van Pije van Elsche Korf en Omke Wobke van de onlangs overleden Jan Kloetstra. Leuk was de afsluiting met Had je me Maar, waarbij de begingroep Reuzegom nog een keer de vloer op mocht.
Marion Seeman in haar slotwoord: het was weer erg afwisselend en we moeten ons realiseren dat over een paar jaar Rock en Roll ook onder de tradities valt.  Ze bedankt de groepen die nog een stevig applaus krijgen.
De dag wordt nu onderbroken door een Nederlands Stamppotten buffet, dat door onze gastronomische zuiderburen wordt gekenschetst: als erg lekker.sam39
Om half acht gaat het programma weer verder met het bal, daarbij wordt door de dansleider van elke groep 2 keer een dans aan groepen en publiek uitgelegd en aangeleerd. De goed dansbare vloer was zo vol dat er een binnen- en buitenkring gemaakt moest worden om goed ruimte te hebben om te dansen.
Reuzegom had met haar Zwierig Danske veel tijd nodig, maar het was een verrassend leuke dans met een mooi knieval van de mannen, die werd gehonoreerd met een kusje van de vrouwen. De Mazurka van Dina van Mie Katoen was op heel aparte en moderne muziek.

Even na negen kon de voorzitter van het Platform de dag afsluiten met veel dank voor de inzet van de groepen en beheerders van de SFF.  Er kan worden teruggekeken op een succesvolle dag. Het was weer veel aandacht voor onze Nederlandse volkscultuur in al zijn facetten en hopelijk kunnen de lokale groepen hiermee zich versterken.
MvH

De foto´s in dit verhaal zijn van: Renske van der Pijl. Voor haar verdere foto´s klik HIERHier ook de link naar de foto rapportage die Jan Werner van Mie Katoen maakte: https://myalbum.com/album/pnNaVZ1xYjBA

logo Prins Bernhardfonds

 logo NCV