nummer 74
december 2014

Forum verzenden per e-mail 

De verzending van ons kwartaalblad Forum werd tot op heden per post gedaan, maar de tijd is aangebroken dat we ook per mail onze activiteiten bekend gaan maken. Het scheelt uiteraard in papier en kosten, en is ook sneller bij onze donateurs. We willen dit in het nieuwe jaar met het maart nummer gaan doen. Wij vragen aan jullie of je na ontvangst van het decembernummer aan ons bekend wilt maken of je het Forum per mail of per post wilt ontvangen. Graag het e-mail adres doorgeven via: platformnederlandsefolklore@gmail.com of telefonisch 040-2263334.


Groepen stellen zich voor

Het Platform heeft een aantal groepen als donateur en het leek ons een goed idee de groepen de gelegenheid te geven zich aan de donateurs voor te stellen. Elk nummer zullen we een groep vragen een stuk te schrijven, zodat we een beeld krijgen hoe groepen de Nederlandse Folklore in dans, muziek en kostuum aan anderen tonen en uitdragen. Deze keer zal de dansgroep Felue uit Ede zich voorstellen.

 De Edesche Folkloregroep Felue
De Edesche Folkloregroep Felue is in 1981 ontstaan doordat een paar dames een pak van de dracht in Ede en omgeving hadden nagemaakt en dachten we moeten er wat mee doen, van lieverlee werd het groepje groter. In eerste instantie droegen zij de kleding bij dorpsfeesten en in bejaardentehuizen. Daarna kwamen er ook de heren bij met diverse oude ambachten als demonstraties.
Ook het dansen kwam van de grond, in het begin met een paar dames die in zowel dameskleren als herenpakken dansten. De groep is in de loop der jaren uitgegroeid tot zo'n 18 dansparen man/vrouw leeftijd van 30 tot 85 jaar.
Wij verzorgen ongeveer 10 tot 20 kledingpresentaties per jaar in originele dracht uit Ede en omgeving van boerenstand tot de notabelen met de daarbij behorende attributen uit de periode van 1880 tot 1920. Daarnaast presenteren wij oude ambachten circa 15 keer per seizoen op braderieŽn en streekdagen.
Wij dansen uitsluitend Nederlandse dansen met een accordeonist of via CD, vaak combineren wij een kledingshow met een dansoptreden. We dansen op schoenen in het opknappersgoed met het ruitjesschort en de rots of plooimuts, de mannen in het lakense pak. Op de klompen dansen de dames in werkgoed  met streepjes schort en kalot muts. De mannen in manchesterbroek en blauwe kiel. Veelal treden we op tijdens streekdagen in het hele land en daarbuiten.
Op dit moment heeft de groep 10 dansparen, en we laten ons plezier in het dansen tijdens demonstraties zien. Onze dansleider heeft ons in het voorjaar verlaten en nu redden wij ons met een dansend lid die het op zich heeft genomen, wat bijzonder goed lukt en wat belangrijk is, de sfeer is ontspannen en uitstekend.
Wij hebben in het verleden een paar keer meegedaan op een Platformdag, dat was erg gezellig en we hebben mooie contacten op gedaan. Het platform moet wat ons betreft zeker zo doorgaan in de toekomst en wie weet treffen wij elkaar nog eens

Verslag Platformdag Koedijk, 1 november 2014

 Op de warmste 1 november ooit, verzamelden veel mensen zich in de Rietschoot in Koedijk om daar op allerhande manieren zich met Nederlandse Folklore bezig te houden. Liefst 5 groepen zouden er optreden, en ’s avonds kon iedereen op de vloer Nederlands dansen. Zowel het Nederlands Centrum Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) als het Prins Bernhardfonds waren bereid om het evenement te steunen.

De bedoeling van deze dagen is de verschillende stromingen in de Nederlandse Folklore met elkaar kennis te laten maken en elkaar te leren waarderen. Daarom begint de dag met het elkaar aanleren van een z.g. wisseldans waarmee de ene groep de andere op het podium aflost. De sfeer begon er zo  langzaam in te komen. Albert van der Zeijden van het VIE kwam tijdig om die verweving van de verschillende dansculturen mee te maken.

Dansgroep Oostzaan mocht de spits afbijten met de serie waterdansen van “droog en nat” in de ruimste zin van het woord. Een “Wasdans” in kostuums van Marken, Volendam, en Spakenburg. Hierna een rustige IJswals met o.a. 2 mannen in de kostuums van Volendam en Marken gevolgd door de Waterpas, die na korte tijd overging in de snellere Sextant. De Spierdijker dansers kwamen op de vloer en begeleid door accordeon en bas brachten zij de Homan polka, de Zomer polka, Trekzak en met de Boerinnekes die hun rokjes lieten zwaaien. Plezier uitstralend, prachtig in hun kostuums. Daarna Paloina en haar kindergroep Mali Igraci , begeleid door een groot orkest. Paloina begon met Zuidenwind, in de dracht van Arnemuiden.  4 Meidenparen in de dracht van Marken, Volendam en Staphorst brachten o.a. Wiede wiede wagen en de IJswals. Alles liep vloeiend in elkaar over met Mali Igraci, zodat er zelfs een 7 jarige jongedame een stuk van de show wist te stelen. Men bracht steeds op Nederlandse wijsjes met Nederlandse pasjes Nederlandse activiteiten in Nederlandse klederdrachten en dat in een flitsend tempo dat helemaal bij hun leeftijd paste. Hierna kwam Fryske DŻnsers op de vloer. Een groep met klederdrachten uit geheel Friesland: Terschelling, Dokkum, Leeuwarden, Sneek, Hindelopen, allemaal kostuums uit de periode 1800 tot 1900, een orkest van 3 accordeons en complete dansen. Men bracht de Iispolka, Maitiidsduns, Fryske Wals en de Wals Contra. Ook hier had men duidelijk plezier in tonen van het Friese erfgoed.

Hierna mocht elke groep nog eens optreden. Oostzaan kwam met hun Waterdansserie “Van zoet naar zout”: de vissersvrouwen (IJsselmeer) en verder met de vissersserie (zee): Horlepiep, Valse Zeeman en de Scheveninger Riel. Allemaal in Streekdrachten van rond het IJsselmeer: Volendam, Marken, Spakenburg en Urk. Er waren verassende oplossingen gevonden om de twee heren in het damesgezelschap in de dansen op te laten treden. Vervolgens weer Spierdijk, in hun Westfriese kostuums, 6 paren met: Zwart laat je scheren, Donder in ’t hooi, Menuet van Beethoven (muziek 1825 dans uit 1925), Erwtenpluk, een kring dans met handklappen en figurendans met veel kringen en kringetjes, zodat er plotseling een dame in met haar voet in haar mooie lange rok bleef hangen en viel, maar snel weer op de been was en verder kon gaan. Toen was de vloer weer voor de jeugd van Paloina en Mali Igraci, met een klompendans. Mali Igraci bracht Klein Nederland: Boanopstekker, Hakke Tone: een jongen met 7 meiden, een Boerenplof in choreografie en men leefde zich nog eens extra uit in een Horlepiep, tot slot een Vleegert. Paloina wisselde het weer af, in de daagse en zondagse drachten van Volendam, met emmers en jukken, op klompen, waarbij het een afwisseling was van bestaande dansen en kinderliedjes waarop gedanst werd: 2 Emmertjes water halen, Driekusman, Hannes loopt op klompen, Jan Pierewiet, Rije rije in een wagentje, Zwart laat je scheren, de Mosselman. Mali Igraci ging weer verder en tot slot weer Paloina in kostuums van Urk en Walcheren.   De Fryske dŻnsers mochten de middag voorstelling afsluiten waarbij ze een toelichting op hun kostuums en streken gaven. Leuk was om te zien dat men bijvoorbeeld een choreografie had gemaakt van een dans, waardoor elke plaats of streek de dans op haar manier kon laten zien. Hindelopen bleek in het verleden meer contacten te hebben met Amsterdam dan met het eigen Friesland en Terschelling lag natuurlijk op een bootreis afstand. Men begon met de Mazurka van Kiers en via de Simmermoarnwals  besloot men met de Galop.
Omstreeks half zes kon voorzitter Marion Seeman het eerste blok afsluiten en kon de zaal verbouwd worden tot eetzaal.

Na een verbroederende maaltijd werd de zaal weer geschikt gemaakt voor deel 2 van de optredens.  Oostzaan beet weer de spits af met een verleidingsdans Warder Schots. Een meerderheid van vrouwen en 2 mannen brachten de serie in Zaanse dracht,  uit de periode 1800 tot 1850. Allemaal Hollandse dansen uit de Zaanstreek: Zaanse Mazurka, Molen van Oostzaan (leek erg op de bekende Molen van Wijdenes) en de Gort met stroop. Via “Hou maar aan mijn rokje vast” wist men de Spierdijkers op de dansvloer te krijgen. Die namen de dansvloer in bezit met weer een leuk aantal dansen. Via de Congopolka werden Paloina en Mali Igraci de vloer op geleid. Even wisten de Spierdijkers niet hoe ze van de vloer af moesten, maar hun routine corrigeerde dit haast onopvallend. Ze brachten een verrassend repertoire, veel onbekend Nederlands materiaal. Veel vaart erin, de jeugd kon haar energie hier kwijt, wervelend, alles in de bekende Nederlandse dracht uit Spakenburg (Paloina) en Marken (Mali Igraci). Je hoorde steeds oude bekende wijsjes. Paloina sloot af met een Amsterdamse serie met de bekende Amsterdamse liederen, zoals Amsterdamse grachten en Golfjes van de Amstel. Prachtige stadsdrachten, waar de jeugd als vanzelf trots in rondliep. Men sloot af met Geef mij maar Amsterdam om daarmee de Fryske DŻnsers weer de vloer op te krijgen. En ook daar weer een statige serie dansen, minder uitbundig dan de Amsterdamse jeugd, maar ook hier werd af en toe uit volle borst meegezongen. De Wals van de Griffioen, via enkele dansen van Jan Kloetstra en de Hakke toone die door elke plaats op haar eigen manier uitgevoerd, hetgeen steeds leuke beelden gaf kwam men tot slot bij De Molen. Hiermee werden de optredens afgesloten. De zaal werd weer verbouwd tot balzaal en een kwartiertje later begon het bal.

De dansleiding van de verschillende groepen leerden afwisselend twee dansen aan, zowel de bezoekers als de deelnemers gingen enthousiast aan de gang. Het beeld van dames en heren in hun kostuums en jonge mensen in T-shirts gaf aan dat iedereen met veel plezier bezig was. De temperatuur liep op, ramen en deuren werden open gezet en omstreeks 22.30 uur besloot dansmeester Jan van der Meulen om met een polonaise de avond af te sluiten. Marion Seeman gaf elke groep nog een streekproduct: een kaasje en iedereen kon weer tevreden huiswaarts gaan.

Er kan worden teruggekeken op weer een succesvolle dag. Enthousiaste groepen, een goed aantal bezoekers, pers, en een plezierige accommodatie met hulpvaardige vrijwilligers.

Voor fotoīs en videoīs zie onze website www.platformnederlandsefolklore.nl

 

Activiteiten

6 december, Turnhout (BelgiŽ)
Dansdag Nieuw Nederlands o.l.v. Bert van der Meer. De organisatie is in handen van Danspunt in samenwerking met de dansgroep Zonne uit Turnhout.
Info:
www.zonne.be

13 december, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Bert van der Meer zal Nederlandse dansen aanleren, daarna dansbal olv orkest van Pieremachochel.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 20.00 uur, toegang: 7,50 euro
Info: 020-6373024, 
info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

 
21 december, Bad Nieuweschans
Midwinterweekend 20-21 december, met op 21 december dansworkshop Nederlands olv Bert van der Meer.
Adres: De oude Remise, Oude Zijl 1, Bad Nieuweschans.
Info: Moniek Jacobs: 06-20281979, e-mail:
balfolkopdegrens@gmail.com, www.balfolkopdegrens.nl

10 januari, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Nieuwe dansen aangeleerd door Guus de Mari en Reinier Jonkheer (twee leden van de dansgroep Pieremachochel), daarna dansbal, gehele avond muzikale begeleiding door orkest van Pieremachochel. Verzoek om feestelijk gekleed te gaan!
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 20.00 uur, toegang: 7,50 euro.
Info: 020-6373024, 
info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

14 februari, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Het is Valentijnsdag, en onze dansleidster Annemieke van Wijk heeft dansen uitgezocht die iets met Valentijn te maken hebben, daarna dansbal. Alles onder muzikale begeleiding van het orkest van Pieremachochel. Verzoek om kleding te dragen in de sfeer van Valentijn. Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 20.00 uur, toegang: 7,50 euro.
Info: 020-6373024, 
info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

14 maart, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel.  Gehele avond dansbal, muzikale begeleiding door het orkest van Pieremachochel.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 20.00 uur, toegang: 7,50 euro.
Info: 020-6373024, 
info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

11 april, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. De dansgroep Nipah uit Den Haag komt op bezoek en zal een kort optreden geven, daarna dansbal olv orkest van Pieremachochel.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 20.00 uur, toegang: 7,50 euro.
Info: 020-6373024, 
info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

 Musea

 gehele jaar, Apeldoorn
Adres: Paleis Het Loo Nationaal Museum, Koninklijk Park 1, Apeldoorn.
Tijd: di t/m zo en feestdagen 10-17 uur.
Info: 055-5772400,
www.paleishetloo.nl

gehele jaar, Arnhem
Nederlands Openluchtmuseum.
" Breien, kun jij het al?” Op het kindererf leer je breien met wol van de museumschapen. De wol is geverfd met planten uit de kruidentuin. In de weekenden en vakanties tussen 10-18 uur, doordeweeks tussen 13-17 uur. Kinderen kunnen een breidiploma halen. Het museum is gesloten in de periode 12 jan t/m 31 mrt, alleen in de weekenden geopend als wandelpark.
Adres: Schelmseweg 89, 6816 SJ Arnhem.
Info: 026-3576111, www.openluchtmuseum.nl

gehele jaar, Broek op Langedijk
Museum “Zo was’ t”, met vaste collectie:
Mode en streekdracht van 1800 tot 1930, Kinderkleding van 1840 tot 1930.
Adres: Dubbelebuurt 15a, Broek op Langedijk.
Tijd: ma t/m vr 11-16.30 uur, za en zo 12-16.30 uur.
Info: 0226-341963,  info@museumzowast.nl, www.museumzowast.nl

gehele jaar, Dokkum
Admiraliteitshuis, met o.a. Friese kostuums.
Adres: Museum Admiraliteitshuis, Diepswal 27, Dokkum.
Info: 0519-293134,
info@museumdokkum.nl, www.museumdokkum.nl

gehele jaar, Ede
Historisch museum Ede, in oude stationsgebouw, met o.a. klederdracht.
Adres: Museumplein 7.
Tijd: di t/m za 13.30-17 uur, zo tot 16 uur.
Info: 0318-619554,  
info@historischmuseumede.nl, www.historischmuseumede.nl

gehele jaar,  Enkhuizen
Zuiderzee museum, binnen- en buitenmuseum. Tijdens de kerstvakantie is het buitenmuseum van 10-16 uur open voor publiek als wandelpark. Adres: Wierdijk 12-22 1600 AA Enkhuizen.
Info: 0228 - 351111, info@zuiderzeemuseum.nl, www.zuiderzeemuseum.nl

gehele jaar, Epe
Veluws  streekmuseum Hagedoorns Plaatse.
Adres: Ledderweg 11, Epe.
Tijd: di t/m vr 11-17 uur, za 13.30-17 uur.
Info: 0578-627162,
info@hagedoornsplaatse.nl, www.hagedoornsplaatse.nl

gehele jaar, Goes
Museum de Bevelanden.

Het museum is gevestigd in een voormalig klooster, dat ook lange tijd als weeshuis dienst heeft gedaan. In het museum zijn permanente tentoonstellingen over oa: merklappen, de stad Goes en Bevelandse klederdracht.
Adres: Singelstraat 13, Goes.
Tijd: 
ma t/m vrij 11-17 uur, za en zo 13-17 uur, feestdagen gesloten.
Info:  0113-228883, 
info@hmdb.nl, www.hmdb.nl

gehele jaar Huizen,
Het Schoutenhuis: In het Huizer museum zijn o.a. tentoonstellingen te zien die een beeld geven van de historie van Huizen. Aparte klederdracht zaal.
Adres: Achterbaan 82, Huizen.
Tijd: di t/m za 13.30 - 17 uur, feestdagen gesloten.
Info: 035 -525 02 23,
info@huizermuseum.nl, www.huizermuseum.nl

gehele jaar, Katwijk
Katwijks museum, met o.a. uitgebreide collectie klederdrachten en accessoires uit Katwijk en Rijnland.
Adres: Voorstraat 46, Katwijk.
Tijd: di t/m za 10-17 uur.
Info: 071 - 401 30 47,
info@katwijksmuseum.nl,  www.katwijksmuseum.nl

gehele jaar, Noordhorn
Kostuummuseum De Gouden Leeuw.
Adres: Langestraat 48, Noordhorn.
Tijd: za 13-17 uur, februari gesloten.
Info: 0594-503804, 
degoudenleeuw@planet.nl, home.kpn.nl/pilat004

gehele jaar, Noordwijk
Museum Noordwijk, met o.a. streekdrachten Noordwijk.
Adres: Jan Kroonsplein 4,  Noordwijk.
Tijd: di-za 11-17 uur, zo 14-17 uur.
Info: 071-3617884, 
klederdracht@g-o-n.nl, www.g-o-n.nl

gehele jaar, Oldebroek
Boerderijmuseum De Bovenstreek.
Adres: Bovenstraatweg 10-1, Oldebroek.
Tijd: di 13-17 uur.
Info: 0525-631457,
bovenstreek@hetnet.nl, www.museumoldebroek.nl

15 nov t/m 27 dec, Renkum
Kostuumtentoonstelling: “Vogels van diverse pluimage”. Een deel van de collectie streekdrachten van Wielent Harms ( nu overgedragen aan de Stichting Oald Heldern- de Noaberschop te Hellendoorn) is tentoongesteld. Er staan tweeŽntwintig kostuums en een aantal streekdrachtpoppen opgesteld.
Adres: Dorpsstraat te Renkum. Het nieuwe gebouw is een appartementencomplex, in de benedenruimte (staatniveau) is de expositie. Het gebouw ligt naast de Renkumse Apotheek op Dorpsstraat 26.
Tijd: za van 11-17 uur. Toegang is gratis.

gehele jaar, Schoorl
Museum ’t Witte Paard met o.a. West-Friese klederdracht.
Adres: Heereweg 217, 1871 EG Schoorl.
Tijd: toegankelijk voor groepen op afspraak.
Info: 072-5093089,
boerderij@t-witte-paard-te-schoorl.nl, www.t-witte-paard-te-schoorl.nl

gehele jaar, Sint-Oedenrode
Museum van Brabantse Mutsen.
Adres: St Paulusgasthuis, Kerkstraat 20, Sint-Oedenrode.
Tijd : di t/m do 10-13 uur, vr en za 10-16 uur en op afspraak.
Info: 0413-474100,
www.sintoedenrode.wordpress.com

gehele jaar,  Spakenburg
Museum Spakenburg
Adres: Oude Schans 47-63, Spakenburg.
Tijd: woe t/m za 12-16 uur.
Info: 033-298 33 19,
info@museumspakenburg.nl, www.museumspakenburg.nl

gehele jaar,  Staphorst
Museumboerderij, men toont u de veelzijdige en  kleurrijke cultuur van Staphorst.
Adres: Gemeenteweg 67, 7951 CE Staphorst
Tijd: woe en za 13-17 uur.
Info : 0522 462526, 
museumboerderij@staphorst.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

gehele jaar, Uden
Museum de Muts.
Folkloremuseum met Brabantse poffers uit 1850-1950. Adres, Hurk 101, Uden.
Tijd: iedere 1e zondag van de maand van 13-17 uur en op afspraak.
Info: 0413-260126,
info@museumdemuts.nl, www.museumdemuts.nl

april t/m oktober, Urk
Museum Het Oude Raadhuis.
Adres: Wijk 2-2, Urk.
Tijd: ma t/m za 10-16 uur.

Info: 0527 - 68 40 40,  museum@solcon.nl, www.museum.opurk.nl