kop1
platformvlag
     
 

 

DOELSTELLING

Doelstellingen Stichting Platform Nederlandse Folklore: 
"het verbeteren van het imago van de Nederlandse Folklore vooral op het gebied van de dans- en dansmuziek en het verbreiden van de kennis op kostuumgebied".

Wij willen het organiseren van activiteiten stimuleren en door publiciteit activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse Folklore bekend maken.

 Ons culturele erfgoed moet bewaard blijven, daarom zien wij het belang in van de inbreng van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland (FFGN) als "cultuurdrager" van dat erfgoed. Juist de onderlinge be´nvloeding van beide stromingen volksdans en folklore geeft een bredere dimensie aan allen die de Nederlandse volksdans beoefenen. Ook de omgang met kostuums en muziek vormen bij de wederzijdse be´nvloeding een belangrijk element.

Deze uitgangspunten verdienen de aandacht van een breder publiek en specifiek van de beoefenaars van de Nederlandse folkloredansen en volksdansen. De Nederlandse volksdansgroepen die traditionele dansen uit heel Nederland en nieuw gemaakte dansen, al dan niet in choreografieŰn, willen demonstreren in klederdracht, of in streken zitten met weinig eigen danshistorie, konden vaak nergens terecht en vinden nu bij ons een warm onthaal.