kop 4
Platformvlag
     


 
Ondersteuning

Als stichting zijn wij volledig afhankelijk van donaties en subsidies. Voor het organiseren van evenementen kunnen wij gelukkig altijd aankloppen bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, daarnaast heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds ons een aantal keren een bijdrage verstrekt. Hoewel wij alles doen om de kosten laag te houden, reis- en vergaderkosten betalen de bestuursleden al helemaal zelf, zijn wij toch in hoofdzaak afhankelijk van donateurs. Mocht je ons dus willen steunen, heel erg graag. Als prive persoon ben je al donateur voor  € 10,- per kalenderjaar en als vereniging al voor € 25,-. Meld je aan bij ons secretariaat of direct door overmaking van het bedrag op rek.: NL80 RABO 0171 5130 45, je krijgt dan niet alleen ons kwartaalblad het Platfor(u)m per mail (of op wens per post) toegestuurd maar ook korting op de entreeprijzen van onze evenementen.

Een andere vorm van ondersteuning, publiciteit, is natuurlijk ook van harte welkom. Je zou op de website van jullie vereniging een verwijzing naar onze site kunnen maken, in geval van Nederlandse cultuur willen wij dat andersom ook doen, of in jullie verenigingsblad aandacht aan onze stichting besteden.