kop 3
Platformvlag
     
 

 

Ontstaan van de stichting Platform Nederlandse Folklore

Het Platform is ontstaan uit enthousiaste beoefenaars van volksdansen die zich richten op het uitvoeren van dansen met "Nederlandse-traditionele" oorsprong. Zij dansen omdat ze dat leuk vinden en omdat het gebruikte materiaal past bij onze cultuur en onze manier van bewegen. Tevens willen zij aandacht schenken aan nieuw gemaakte Nederlandse dansen waarin traditionele en nieuwe elementen verwerkt zijn. Immers, folklore is een levend iets, en moet zich blijvend vernieuwen!

De FFGN staat alleen groepen toe met dansen en kostuums uit de eigen streek. Hierdoor waren er een tiental groepen in Nederland die enerzijds met onze cultuur zo goed mogelijk willen omgaan, maar anderzijds niet bij de FFGN passen. De Kunstfactor Dans ( voorheen Landelijk Centrum Amateurdans) richt zich voornamelijk op volksdansen van buiten Nederland.

Rond 1990 heeft een oproep in het blad van het LCA gestaan met de vraag of er belangstelling was een "Platform" te vormen voor expertise op het gebied van de Nederlandse volksdansen. Naar aanleiding hiervan is een eerste bijeenkomst geweest en ontstond er een werkgroep. Zoekende naar de behoeften en de mogelijkheden om wat te doen, werden allerhande acties ondernomen. Nederlandse volksdansbijscholing, discussies over de dansbaarheid van Nederlandse streekdrachten, bijscholing van muzikanten tot volksdansmuzikant. De mogelijkheden waren beperkt om zelf wat te doen. Het bleek dat er wel veel is, maar dat dit bij de doelgroep niet zo bekend is. Er werd een enquête gehouden bij alle bekende Nederlandse dansgroepen naar hun behoeften.

Na enige tijd werden de mogelijkheden van het Platform duidelijk: aandacht vragen voor de eigen volksdanscultuur, af en toe wat zelf organiseren en inspringen op de bestaande activiteiten.

In 1997 is het Platform een stichting geworden in de huidige vorm en nog later heeft er een vertegenwoordiger het hoofdbestuur van de Federatie in ons bestuur zitting genomen.