Platforum nummer 48
juni 2008

Van de bestuurstafel
Doelstellingen Stichting Platform Nederlandse Folklore: het verbeteren van het imago van de Nederlandse Folklore vooral op het gebied van de dans- en dansmuziek en het verbreiden van de kennis op kostuumgebied.
Wij willen het organiseren van activiteiten stimuleren en door publiciteit activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse Folklore bekend maken.
Voor nadere informatie kunnen geÔnteresseerden terecht bij:
Marion Seeman (voorzitter): tel. 020-6373024,
Max van Hofweegen (secretaris): tel. 040-2263334,
E-mail:  platformnederlands@hetnet.nl
Website:  www.steigan.net/pnf

Verslag Platformdag 26 april in Sluiskil
Zoals wellicht bekend probeert het Platform elk jaar ergens in Nederland  een dans- en demonstratiedag te organiseren en dan niet alleen in het centrum van het land, waar al zo veel te doen is, maar ook meer in de randgebieden. Sluiskil was 26 april aan de beurt en inderdaad, dit is voor de meeste Nederlanders erg ver weg. Dit keer waren uitgenodigd Hava Naguila uit Vogelwaarde, Scaldis uit Hansweert en Gelmel uit Schoten (B). Gelmel weliswaar een buitenlandse groep, maar de Vlaamse cultuur is zo nauw verknoopt met de Zuid-Nederlandse dat zij er, zeker in het zuiden, volledig bijhoorden.
De voorstelling werd geopend door Gelmel met een drietal korte series: een bakkersserie waarin met simpele hulpmiddelen een duidelijk bakproces werd getoond, de “Sellerij” waarin soep gemaakt wordt, dus selderij en wortels aangevoerd, gekookt, geroerd, geproefd en tot slot met de pollepels ritmisch getikt en een feestdans de Taxander (TaxandriŽ is de naam van de noordelijke Kempen). Een optreden van hoog niveau.
Scaldis ging verder met een potpourri van dansen, gevolgd door de Sextant, Corrie’s dansje, IJswals, Hakketone en de Bravade.
Hava Naguila sloot voor de pauze af. Zij droegen Volendamse kostuums, nadrukkelijk omdat dit voor iedereen zo herkenbaar Nederlands is en dansten met aandacht voor de afwerking een aantal losse dansen, waaronder ook de Bravade, maar anders uitgevoerd dan die van Scaldis, en de Zeeuwse Schots. Alle dansen waren ietwat gechoreografeerd voor een beter visueel effect op het podium.
Na de pauze vertelden alle groepen ook iets meer over zichzelf.
Scaldis bestaat nu 30 jaar en had vroeger meer optredens dan tegenwoordig doordat zij minder leden hebben, meest jongelui met bijbaantjes. Zij dansen steeds in verschillende Zeeuwse kostuums met normaal drie, nu twee, muzikanten. Ze brachten nu een boerenplof, Zwart laat ‘m scheren, Mie Katoen en een choreografie met o.a. de Stamppot en de Haarlemmerdijk. Het was duidelijk dat de jonge dansers nog wat weinig podiumervaring hadden en daardoor erg gespannen waren.
Hava Naguila bestaat nu 40 jaar en viert dat het laatste weekend van juni (www.havanaguila.danst.nl). Zij droegen nu kostuums uit het land van Hulst van rond 1800, met de katholieke kap. Het orkest bestaat uit slechts drie mensen, maar men is heel goed op elkaar ingespeeld, ook dus een plezier om te luisteren. Men bracht een serie van Reinaerd de Vos (die schijnt ook uit Hulst te komen): de Braderie, de Boerenkermis, de Vlassersdans en eindigend met de dans van Reinaerd waarin de vos zelf ook een leuke rol speelde. De muzikanten wisselden leuk af met zang, waardoor zij ook wat aandacht kregen en de dansers een rustpauze hadden, leuk bedacht en leuk om te horen. Na afloop werden als deel van de act het vlas resten netjes van het podium geveegd. Een groep met ervaring.
Gelmel sloot de middag af. Zij bestaan inmiddels 40 jaar en staan los van het grote jaarlijkse festival in Schoten, hoewel ze er wel vaak optreden. Zij zijn ooit begonnen met authentiek Vlaamse dansen zoals opgetekend in het Vlaams dansarchief en via dansseries die beroepen of gebeurtenissen uitbeeldden geŽvalueerd naar de huidige situatie. Op nieuw, door de eigen muzikanten (een voortreffelijk orkest van zeven man sterk), gecomponeerde muziek maakt men choreografieŽn gebaseerd op Vlaamse passen maar geen losse dansen. Hiermee kan men een thema uitwerken op een manier die zeer de moeite waard is voor het publiek en blijvend aantrekkelijk voor de leeftijdsgroep van hun jongvolwassen dansers. De kostuums zijn duidelijk Vlaams, met veel aandacht gemaakt, de rokken zelfs handgeweven met elk een ander patroon. De eerste choreografie was “Antwerpen aan de kade”, straatmadeliefjes en jonge mannen die met hen hun vertier komen zoeken, voortreffelijk afgestemd op de leeftijd van de dansers en met verve uitgevoerd, waarbij zelfs het publiek verleid dreigde te worden! Daarna een stukje waar de dames met witte mutsjes en grote zwarte hoofddoeken leuke visuele effecten toonden. Tot slot een “verhaal” over het leven in grote kosthuizen met frivole bewoonsters, medebewoners met losse handjes en een dranklustige hospita. Gelmel evolueert de volksdans verder en doet dit op een manier die ons deed denken aan Holland Express.
Het geheel werd vlot aan elkaar gepraat door Marion Seeman. Jammer dat er door het schitterende weer weinig publiek van buiten was, hoewel opvallend veel van Pieremachochel uit Utrecht.
De dag werd financieel mogelijk gemaakt door een royale bijdrage van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en de praktische steun van de stichting Folkart (www.folkart.nl) die de faciliteiten en de maaltijden verzorgd heeft.
Het avondprogramma gaf ieder, zowel bezoekers als deelnemers, de gelegenheid zelf te dansen onder begeleiding van de orkesten van de aanwezige groepen en met dansleiding van Maartje Ligthart. Elke groep leerde twee dansen aan, daar werd rustig de tijd voor genomen, zodat ieder de dans goed onder de knie kreeg. Er bleef weinig tijd over voor andere dansen, de pauzes liepen wat langer uit vanwege het mooie weer en de rustige sfeer. Als er weer gedanst werd, ging dat met volle overgave en met veel plezier. Gelmel eindigde de avond met een gezamenlijke dans voor allen, die meteen mee te dansen was en waarbij elke keer figuren herhaald moesten worden. Voor alle groepen was dit een leerzame dag en we hopen dat ze elkaar weer weten te vinden om gezamenlijke activiteiten te ondernemen.

Hans van Buuren en Marion Seeman

Activiteiten
t/m september, Zeeland:  De Zeeuwse Ringrijders Vereniging organiseert tot in september meer dan 50 ringrijd¨wed¨strij¨den en sjezenwedstrijden door heel Zeeland, Info: secretariaat: 0118-476248, www.ringrijden.nl

2 juni, de Stelp, Ameland:  Dansdemonstratie van de Folkloregroep de Amelanders in het centrum, aanvang 19:15 uur,  e-mail: pj.borsch@gmail.com, www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

7 juni,Leeuwarden:  Federatiefestival 2008, deelnemende groepen zijn: Ljouwerter Skotsploech, Folkloregroep Het Hogeland, Westfriese Dansgroep Midwoud, De Borculose Lebbenbrugger Dansers, Internationale dansgroep Yduna.  Adres avondvoorstelling: Scholengemeenschap Comenius, Achter de Hoven 118-120, 8933 CR Leeuwarden, vanaf 14.00 uur optredens in de binnenstad, vanaf 20.00 uur avondvoorstelling, toegang 7 euro,  Info: info@ljouwerter-skotsploech.nl, www.ljouwerter-skotsploech.nl

7 juni, Staphorst:  Allochtonen gerechtendag bij museumboerderij, Info: 0522-462526, e-mail: museumboerderij@uwnet.nl  www.museumboerderijstaphorst.nl

8 juni, Markelo:  Wijnmarkt in Koesterkoele, optreden van Folklore Vereniging Markelo, Info: 0547 363319, e-mail: info@folkloristische-vereniging-markelo.nl, www.Folkloristische-vereniging-markelo.nl

14 juni, Utrecht:  Nederlands Danshuis Pieremachochel. Een deel van de avond zullen Engelse Contradansen aangeleerd worden, de begeleiding is in handen van Triple Time (Marieke van Leersum, Wil van den Berg en Dick Flight). Info: Reinier 030-2897366, e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

19-22 juni, Raalte:  32-ste Salland festival, Info: 0572-357485,  e-mail: algemeen@sallandfestival.nl,  www.sallandfestival.nl

21-29 juni, Warffum:  43-ste Internationaal Folklore Festival Op Roakeldais, met Nederlandse groepen. Postadres: Kantoor Op Roakeldais, Oostervalge 52a/53, 9989 EL Warffum, Info: 0595-422496, e-mail:admin@oproakeldais.nl , www.oproakeldais.nl

25-28 juni, Bolsward:  Internationaal Folklore Festival ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de  “Boalserter Skotsploech", Info: 0515- 575568, www.skotsploech.nl

28 juni, Vogelwaarde:  De volksdansgroep Hava Naguila viert op 28 juni het 40-jarig bestaan van de groep. Er is een workshop met Guus van Kan (entree slechts € 8,-) ‘savonds een voorstelling met bal na. Info en aanmelding: 0114-671925, www.havanaguila.danst.nl

3 juli-4 september, Schagen:  vanaf  9.00 uur tot einde middag
In de zomer staan 10 donderdagen in het teken van de Westfriese Folklore: Optocht van in originele klederdracht gestoken West-Friezen, authentieke boerenwagens, sjezen en landauers. Iedere donderdag heeft een eigen thema: 3 juli: Openingsdag; 10 juli: Dag van de dans; 17 juli: Dag van het dier; 24 juli: Dag van de klederdracht; 31 juli: Dag van het theater; 7 augustus: Dag van het kind; 14 augustus: Gastdag; 21 augustus: Ringstekerij; 28 augustus: Verzameldag; 30 augustus: Slotdag. Info: VVV-Schagen, 0224-217400, e-mail:
info@westfriesfolklore.nl, www.westfriesefolklore.nl

3-12 juli, Brunssum:  Worldfestival Parade, Info: Parade bureau: 045-5274141,
e-mail: parade.brunssum@planet.nl,  www.paradebrunssum.nl

7 juli, Nes, Ameland:  Dansdemonstratie van de Folkloregroep de Amelanders op het kerkplein. Aanvang 20.00 uur, Info: e-mail: pj.borsch@gmail.com, www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

9 juli, Staphorst:  Grote veiling van Staphorster streekdracht, de nummers worden bij opbod verkocht. Bezichtiging van 9.00 - 10.00 uur, de veiling start om 10.00 uur, Info: 0522-462526, e-mail: museumboerderij@uwnet.nl
www.museumboerderijstaphorst.nl

10 juli, Barneveld:  Veluwsemarkt, met o.a. Nederlandse dansgroepen, Info: 0342-404127, e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl , www.oudveluwsemarkt.nl

16 juli, Staphorst:  Staphorsterdag, kledingpresentaties om 13:30 en 15:00 uur, Info:
0522-462526, e-mail: museumboerderij@uwnet.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

17 juli, Barneveld:  Veluwsemarkt, met o.a. Nederlandse dansgroepen, Info: 0342 404127, e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl , www.oudveluwsemarkt.nl

20 juli Exloo:  Folkloristisch feest “Op de kloeten”, optredens volksdansgroep en kinderdansgroep, demonstratie oude ambachten. Info: 0591-549687 , rbegeman@hetnet.nl, www.dorpsbelangenexloo.nl

23 juli, Bunschoten/Spakenburg:  Voor de 38-ste keer Spakenburgerdagen, o.a. volksdansdemonstraties en klederdrachtshows (vanaf 12.30 uur). Met optocht van alle klederdrachten van Nederland. Info: VVV Bunschoten-Spakenburg 033-2982156, e-mail: info@vvvspakenburg.nl , www.vvvspakenburg.nl

23 juli, Staphorst:  Staphorsterdag: kledingpresentaties om 13:30 en 15:00 uur. Info:
0522-462526, e-mail: museumboerderij@uwnet.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

23 juli, Joure:  54ste Boerenbruiloft: Het is feest in Joure. De dorpsomroeper maakt heel Joure wakker, om de trouwdag aan te  kondigen. Hij nodigt, mede namens het bruidspaar,  iedereen uit om bij dit huwelijk aanwezig te zijn. De vlag staat op de toren en vele winkeliers delen mee in de feestvreugde. Alle gasten zijn gekleed in de mode van 1850. Graag heten wij ook u van harte welkom op de 54ste Boerenbruiloft. Wij zijn blij dat het bruidspaar ervoor heeft gekozen om deze zomer te trouwen op een manier zoals dat omstreeks 1850 gebruikelijk was in de Friese (boeren)families. U kunt getuige zijn van de trouwerij, het bruiloftsmaal, een spectaculaire harddraverij en een spannende ringrijderij. U kunt ook genieten van "modernere" vervoermiddelen:
Programma:
10.30 uur bruidsstoet;
11.00 uur aanvang trouwerij;
12.00 uur bruiloftsmaaltijd;
13.00 uur unieke harddraverij op ongezadelde paarden;
15.00 uur grote ringrijderij met de krompanelen sjezen;
16.30 uur prijsuitreiking.
Info: 0541327 / 0513-434383, e-mail:  info@boerebrulloft.nl,   www.boerebrulloft.nl

23-27 juli, Zeeland:  Internationaal Folklorefestival, met o.a optredens van Volksdansvereniging De Grutmolen uit Sas van Gent, en Gelmel uit Schoten (BelgiŽ),  Info:  0115-454201, www.zeelandmeets.nl

24 juli, Schagen:  West-Friese folklore: dag van de klederdrachten, Info: zie 3 juli

24 juli, Barneveld:  Veluwsemarkt, met Nederlandse dansgroepen, Info: 0342 404127, Info: e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl, www.oudveluwsemarkt.nl.

29 juli, Hellendoorn:  Schapenmarkt met optreden van Folkloristische dansgroep Hellendoorn. Info: 0548-612729, e-mail: info@vvvhellendoornnijverdal.nl,  www.vvvhellendoornnijverdal.nl

30 juli, Staphorst:  Staphorsterdag,  kledingpresentaties om 13:30 en 15:00 uur. Info:  
0522-462526, e-mail: museumboerderij@uwnet.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

30 juli, Bunschoten/Spakenburg:  Spakenburgerdagen, o.a. volksdansdemonstraties en klederdrachtshows (vanaf 12.30 uur). Met optocht van alle klederdrachten van Nederland. Info: VVV Bunschoten-Spakenburg 033-2982156, e-mail: info@vvvspakenburg.nl , www.vvvspakenburg.nl

30 juli - 3 augustus, Odoorn:  24ste SIVO festival, Internationaal Folklore Festival, o.a. m.m.v. 4 Nederlandse Folklore dansgroepen. Exloo: De Schaop’ndansers; Schagen: Westfriese Dansgroep; Hellendoorn: Folkloristische Dansgroep; Glanerbrug: De Brugger daansers. Info: 0591-514921/0591-514815, www.sivo.nl

31 juli, Barneveld:  Veluwsemarkt, met o.a. Nederlandse dansgroepen. Info: 0342-404127, e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl , www.oudveluwsemarkt.nl

3 augustus Hippolytushoef : 10.30 uur Tulendienst in de Grote Kerk , mmv  Wieringer Dansers en Wieringer Sangers. Info: 0227-592296, email: gnmhille@quicknet.nl

4 augustus, Hollum, Zwaneplein, Ameland: Dansdemonstratie van de Folkoregroep de Amelanders op het Kerkplein, aanvang 20.00 uur. Info: e-mail: t.borsch@gmail.com, www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

6 augustus, Bunschoten/Spakenburg:  Spakenburgerdagen, met optreden van de de Wieringer dansers. Info: zie 23 juli, www.vvvspakenburg.nl

6 augustus, Markelo:  Wijnmarkt in Koesterkoele, optreden van Folkloristische Vereniging Markelo, Info: 0547-363319, e-mail: info@folkloristische-vereniging-markelo.nl, www.Folkloristische-vereniging-markelo.nl

6 augustus, Staphorst:  Grote openbare veiling van Staphorster streekdracht. Info:
0522-462526, e-mail: museumboerderij@uwnet.nl,    www.museumboerderijstaphorst.nl

7 augustus Barneveld:  Veluwse markt, met Nederlandse dansgroepen, Info: 0342-404127, e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl , www.oudveluwsemarkt.nl.

11 augustus, Ballum Hotel Nobel, Ameland:  Dansdemonstratie van de Folkoregroep de Amelanders op het Kerkplein, aanvang 20.00 uur, e-mail: t.borsch@gmail.com, www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

13 augustus, Bunschoten/Spakenburg:  Spakenburgerdagen, ,  Info: zie 23 juli, www.vvvspakenburg.nl

14 augustus, Barneveld:  Veluwsemarkt, met o.a. Nederlandse dansgroepen,
Info: 0342-404127, e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl , www.oudveluwsemarkt.nl

18 augustus, Hollum, Zwaneplein, Ameland:  Dansdemonstratie van de Folkoregroep de Amelanders op het Kerkplein, aanvang 20.00 uur, e-mail: t.borsch@gmail.com,  www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

25 augustus, Centrum Buren, Ameland:  Dansdemonstratie van de Folkoregroep de Amelanders op het Kerkplein, aanvang 20.00 uur, e-mail: t.borsch@gmail.com, www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

28 augustus, Schagen:  West-Friese folklore: verzameldag. Info: zie 3 juli

29-31 augustus , Biddinghuizen:  Doe Dans 2008: optredens, workshops, folkcafť, Info: 010-4702720, e-mail: info@doedans.nl, www.doedans.nl

1 september, Kerkplein Nes, Ameland: Dansdemonstratie van de Folkoregroep de Amelanders op het Kerkplein, aanvang 20.00 uur, e-mail: t.borsch@gmail.com, www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

13 september, Utrecht: Nederlands Danshuis Pieremachochel. Nader programma wordt nog bekend gemaakt. Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht, Tijd: 20.00 uur, Toegang: 5 euro, Info: Reinier 030-2897366, e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

20 september, Middelbug:  Nationale Folkloredag van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland. De organisatie is in handen van de Walcherse Dans- en Folklorgroep Walacra, Info: www.dutchfolklore.nl of www.walacra.nl

11 oktober, Utrecht:  Nederlands Danshuis Pieremachochel. ’s middags muzikanten workshop onder leiding van Johan Verbeek, ’s avonds Nederlands Danshuis met begeleiding van de cursisten van die middag. Info: zie 13 september

24 oktober, Groede:  Het Vlaemsche Erfgoed : cursus Cadzandse mutsen opmaken. Adres: Slijkstraat 12, Info: 0117-372414, e-mail: erfgoed@zeelandnet.nl, www.het-vlaemsche-erfgoed.nl

november, Ospel: Danshuis Nederlands, datum wordt nog bekend gemaakt.

1 november, Leeuwarden:  Nederlandse dans- en ontmoetingsdag georganiseerd door Platform Nederlandse Folklore in Scholengemeenschap Comenius, Achter de Hoven 118-120, 8933 CR Leeuwarden,  mmv de groepen: Internationale Dansgroep Yduna uit Ysbrechtum, Dansgroep Trianthella uit Assen, Dockumer Skotsploech uit Dokkum en Ljouwter Skotsploech uit Leeuwarden. ’s Middags optredens van de groepen, ’s avonds bal met orkest o.l.v. Gerwil Kuster en Guus van Kan. Info: 040-2263334, e-mail: platformnederlands@hetnet.nl, www.steigan.net/pnf

7 november, Groede:  Het Vlaemsche Erfgoed : cursus Cadzandse mutsen opmaken.
Zie info: 24 oktober

8 november, Utrecht:  Nederlands Danshuis Pieremachochel. De dansgroep Nitsanim uit Den Haag zal te gast zijn (onder voorbehoud!), zij zullen een korte demonstratie geven in klederdracht en daarna enige dansen uit het repertoire aanleren. Info: zie 13 september

14 november, Groede:  Het Vlaemsche Erfgoed : cursus Cadzandse mutsen opmaken.
Zie info: 24 oktober

13 december, Utrecht:  Nederlands Danshuis Pieremachochel. De avond is de Volksdansgroep Nipah uit Den Haag te gast en zal een korte demonstratie geven in klederdracht, daarna zullen enige dansen aangeleerd worden. Info: zie 13 september

Musea
gehele jaar, Handel:  Noord-Brabantse poffers, mutsen en onderkleding. Adres: ’t Museumke, Pastoor Castelijnstraat 37, Handel, Tijd: iedere vr en laatste zo van de maand, Info: 0492-322402, www.museumkehandel.nl

gehele jaar, Uden:  Folkloremuseum met 80 Brabantse poffers uit 1860-1950. Adres: Museum de Muts, Hurk 101, Uden, Tijd: iedere 1e zondag van de maand van 13.00-17.00 uur en volgens afspraak, Info: 0413-260126

gehele jaar, Sint-Oedenrode:  Brabantse mutsen en poffers, mutsversieringen en mutsenmakersgereedschap. Adres: Museum Sint-Paulusgasthuis, museum van Brabantse mutsen, Kerkstraat 20, Sint-Oedenrode, Tijd: di t/m za 13.00-16.00 uur en op afspraak,  Info: 0413-474100

gehele jaar,  Enkhuizen:  Zuiderzee museum, binnenmuseum: Van de hoed en de rand: hoofddrachten uit het Zuiderzeegebied.
In het binnenmuseum wordt van 24 juli t/m 1 oktober extra aandacht besteed aan huwelijk en geboorte. In de kabinetstentoonstelling ‘Van de hoed en de rand’ tonen we hoofddeksels voor mannen, vrouwen en kinderen, die werden gedragen bij de streekdrachten in het Zuiderzeegebied. Info: www.zuiderzeemuseum.nl

gehele jaar, Noordhorn:  Flodders en vlinders. Adres: Kostuummuseum De Gouden Leeuw, Langestraat 48, Noordhorn, Tijd: wo t/m za 11.00-17.00 uur, Info: 0594-503804

gehele jaar, Dokkum:  Friese kostuums en merklappen, Adres: Museum Admiraliteitshuis, Diepswal 27, Dokkum, Info: 0519-293134, www.museumdokkum.nl

14 mei t/m 7 september, Zwolle:  In de gezegende ouderdom van 103 jaar.
Tentoonstelling over 150 jaar dracht in Ommen en omstreken. Adres: Stedelijk Museum, Melkmarkt 41 te Zwolle, Tijd: di t/m za 10.00-17.00 uur, zo 13.00-17.00 uur,
Info: 038-421650, www.stedelijkmuseumzwolle.nl

vanaf 6 juni, Echt:  Douw Douw Kiendje, geboorte en dooptradities, Adres: Museum van de vrouw, Plats 1, Tijd: di t/m vr 10.00-17.00 uur, zo 13.00-17.00 uur,  Info:  0475-470742, www.museumvandevrouw.nl

zomer 2008, Kampen:  Klederdrachten en (kanten) mutsen uit Overijssel, Kampen, Salland en Veluwe. Adres: Museumboerderij Erf 29, Heultjesweg 31 te Kampen, Info: 038-3388122, Tijd: di t/m za 11.00-17.00 uur, Info: www.erf29.nl

t/m 16 september, Eersel:  Kleding uit de Kempen begin 20e eeuw. Adres: De Acht Zaligheden, Kapelweg 2 te Eersel, Tijd: ma t/m vr 10.00-17.00 uur, za en zo 13.00-17.00 uur

t/m 27 september, Noordwijk:  Gestreken ondergoed, mannen-, vrouwen- en kindergoed van 1880-1969, Adres: Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4, Tijd: voor 1 juni en 16 t/m 27 september di t/m zo 14.00-17.00 uur; 3 juni t/m 14 september di t/m za 10.00-17.00 uur en zo 14.00-17.00 uur, Info: 071-3617884, www.museumnoordwijk.nl

t/m 30 oktober, Leeuwarden:  Made in Holland, kant gedragen of gemaakt in Nederland door de eeuwen heen. Adres: Museum Pakhuis Koophandel, Oostersingel 8 te Leeuwarden, Tijd: wo, do en zo 14.00-17.00 uur, Info: 058-2151644, www.museumpakhuiskoophandel.nl

t/m 31 oktober, Bergen (NH):  Van voor de wieg tot na het graf, stukken uit het depot. Adres: Museum het Sterkenhuis, Oude Prinsweg 21 te Bergen., Tijd: di t/m za 13.00-17.00 uur, juli en aug di t/m zo 13.00-17.00 uur, Info: 072-5897028, www.museumhetsterkenhuis.nl

t/m 2 november, Zaandam:  Mouchoirs & Foulards, Hollandse boerenzakdoeken uit de fabriek van Vlisco in Helmond. Adres: Museum het Noorderhuis, Kalverringdijk 17 te Zaandam, Tijd: di t/m zo 10.00-17.00 uur, Info: 075-6173237, http://home.tiscali.nl/noorderhuis

t/m 31 december, Leeuwarden:  De Hollandse Kant van Friesland. Adres: Fries Museum, Turfmarkt 11 te Leeuwarden, Tijd: di t/m zo 11.00-17.00 uur, Info: 058-2555500, www.friesmuseum.nl

t/m 3 januari 2009, Goes:  De kerk in het midden Zeeuws meisje. Doopmutsjes en klederdracht en de invloed van de kerk vanaf ca. 1850. Adres: Historisch Museum De Bevelanden, Singelstraat 13, Tijd: ma t/m vr 13.00-17.00 uur, za 12.00-16.00 uur, Info: 0113-228883, www.hmdb.nl

tot februari 2009, Noordhorn:  De verfijning verbeeld, borduurwerk in relatie tot Noord≠Nederlandse streekdracht 1700-1900. Adres: Museum de Gouden Leeuw, Langestraat 48 te Noordhorn, Tijd: wo t/m za 11.00-17.00 uur, Info: 0594-503804, www.degoudenleeuw.nu


Publikaties
Markant, die eigenheid van Staphorst.  Fotoboek als relatiegeschenk van de gemeente Staphorst waarin de schoonheid en veelzijdigheid van het Staphorster erfgoed wordt getoond: van klederdracht tot volkskunst. Het boek is te bestellen bij Museumboerderij Staphorst, tel. 0522-462526, www.museumboerderijstaphorst.nl, en kost 19, 95 euro.

Dag Oma Kr‚pl‚p. Laatste vrouwen in klederdracht (ISBN 978-90-71084-21-8)
Boek over klederdracht van Bunschoten/Spakenburg, bevat vele afbeeldingen, geschreven door Hugo de Graaf en  is uitgegeven in samenwerking met de Historische Vereniging Bunscote te Bunschoten. Het boek is te bestellen bij Museum ’t Vurhuus te Spakenburg, tel. 033-2983319 en kost 17,50 euro.

Gekleed in de waard. Een overzicht van streekkleding in de 19e en 20e eeuw.
Boek over streeekkleding, geschreven door Herman Roza en uitgegeven door de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam. Het boek is te bestellen op tel. 0184-614573 en kost 17,50 euro.

Trouw aan dans en dracht.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Dansgroep De Hakkespits te Venray is een boek uitgegeven over dans, klederdracht, sieraden en muziek van Noord-Limburg (omgeving Venray). Het boek van 200 pagina’s in full colour geeft een beeld van streekdrachten, dans en muziek rond 1900. Het boek is te bestellen bij O. Pijpker, Haammakerstraat 15, 5801 TA Venray of via trouwaandans@hotmail.com en kost 29,95 euro.

Verzoek aan donateurs en belangstellenden
De redactie is ervan overtuigd dat opsomming van activiteiten en tentoonstellingen completer kan. Het zou aardig zijn als vanuit ons bestand aan donateurs een actievere inbreng zou komen om het Forum te vullen. Bent u naar een gelegenheid geweest op het gebied van folklore? Maak er een verslag van en laat meer mensen ervan genieten. Weet u een activiteit of tentoonstelling die in het volgende nummer vermeld kan worden? Laat het de redactie weten. Weet u websites die het vermelden waard zijn? Neem de moeite de redactie te bellen, zodat we u allen op de hoogte kunnen brengen.