Nummer 52
juni 2009

Van de bestuurstafel
Doelstellingen Stichting Platform Nederlandse Folklore: het verbeteren van het imago van de Nederlandse Folklore vooral op het gebied van de dans- en dansmuziek en het verbreiden van de kennis op kostuumgebied.
Wij willen het organiseren van activiteiten stimuleren en door publiciteit activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse Folklore bekend maken.
Voor nadere informatie kunnen geÔnteresseerden terecht bij:
Marion Seeman (voorzitter): tel. 020-6373024,
Max van Hofweegen (secretaris): tel. 040-2263334,
E-mail:  platformnederlands@hetnet.nl
Website:  www.steigan.net/pnf

Activiteiten
t/m september, Zeeland
De Zeeuwse Ringrijders Vereniging organiseert tot in september meer dan 50 ringrijd¨wed¨strij¨den en sjezenwedstrijden door heel Zeeland, Info: secretariaat: 0118-476248, www.ringrijden.nl

6 juni, Bunschoten/Spakenburg
Bunschoter Boeren en Beesten Boel in de Dorpsstraat, Ganzenfanfare (10.00 - 14.00 uur),
Korenfestival (11.00 - 21.00 uur), Ringsteken met paarden (15.00 - 17.00 uur), Optreden Excelsior en dansgroepen, Veelkeuring en kleinveetentoonstelling, Markt met (agrarische) producten, Preuverie van Bunschoter gerechten op terrassen, Demonstraties oude ambachten, Torenbeklimming en Boeldag N.H. Kerk
033-2982156, e-mail: info@vvvspakenburg.nl , www.boerenbeestenboel.nl

12-14 juni, Markelo,
Festival Cadans, Folkloristische vereniging Markelo bestaat 75 jaar. Optreden van Folkore Vereniging Markelo
Info: 0547 363319; info@folkloristische-vereniging-markelo.nl, www.folkloristische-vereniging-markelo.nl

13-21 juni, Burgum
Internationaal Dansfestival in Burgum, Info: 0511-423312, www.wraldsimmerfestival.nl

17 juni, de Stelp, Ameland
Dansdemonstratie van de Folkloregroep de Amelanders in het centrum, aanvang 19:30 uur, Info: e-mail: pj.borsch@gmail.com, www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

18-21 juni, Raalte
32-ste Salland festival, Info: 0572-357485, e-mail: algemeen@sallandfestival.nl, www.sallandfestival.nl

24-28 juni, Warffum
44-ste Internationaal Folklore Festival Op Roakeldais, met Nederlandse groepen. Postadres: Kantoor Op Roakeldais, Oostervalge 52a/53, 9989 EL Warffum,
Info: 0595-422496, e-mail:admin@oproakeldais.nl , www.oproakeldais.nl

24-27 juni, Bolsward
Internationaal Folklore Festival, georganiseerd door de “Boalserter Skotsploech", Info: 0515- 575568, www.skotsploech.nl

2 juli-3 september, Schagen,  vanaf  9.00 uur tot einde middag
In de zomer staan 10 donderdagen in het teken van de Westfriese Folklore: Optocht van in originele klederdracht gestoken West-Friezen, authentieke boerenwagens, sjezen en landauers. Iedere donderdag heeft een eigen thema: 2 juli: Openingsdag; 9 juli: Dag van de dans; 16 juli: Dag van het dier; 23 juli: Dag van de klederdracht; 30 juli: Dag van het theater; 6 augustus: Gastdag; 13 augustus: Dag van het kind; 20 augustus: Ringstekerij; 27 augustus: Verzameldag; 3 september: Slotdag.
Info: VVV-Schagen, 0224-217400, e-mail: info@westfriesfolklore.nl, www.westfriesefolklore.nl

5-11 juli Schagen
10e Internationaal Folklore Festival Schagen, www.siffschagen.nl

13  juli, Nes, Ameland
Dansdemonstratie van de Folkloregroep de Amelanders op het kerkplein, aanvang 20.00 uur,
Info: e-mail: pj.borsch@gmail.com, www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

15 juli, Staphorst
Grote veiling van Staphorster streekdracht, de nummers worden bij opbod verkocht. Bezichtiging van 9.00 - 10.00 uur, de veiling start om 10.00 uur.
Info: 0522-462526, e-mail: museumboerderij@uwnet.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

16 juli, Barneveld
Veluwsemarkt, met o.a. Nederlandse dansgroepen,
 Info: 0342 404127, e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl , www.oudveluwsemarkt.nl

18-26 juli, Sas van Gent
Internationaal Folklore Festival Zeeland in Sas van Gent. Info: 0115-454201, www.zeelandnet.nl/folklore

20 juli,  Centrum Buren, Ameland
Dansdemonstratie van de Folkloregroep de Amelanders op het Zwanenplein, aanvang 20.00 uur,  
Info: e-mail: pj.borsch@gmail.com, www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

22 juli, Bunschoten/Spakenburg
Voor de 38-ste keer: Spakenburgerdagen, o.a. volksdansdemonstraties en klederdrachtshows (vanaf 12.30 uur). Met optocht met alle klederdrachten van Nederland. Info: VVV Bunschoten-Spakenburg 033-2982156, e-mail: info@vvvspakenburg.nl , www.vvvspakenburg.nl

22 juli, Staphorst
Staphorsterdag. Met om 13:30 en 15:00 uur kledingpresentaties.
 Info: 0522-462526, e-mail: museumboerderij@uwnet.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

22 juli, Joure
55ste Boerenbruiloft: Het is feest in Joure. De dorpsomroeper maakt heel Joure wakker, om de trouwdag aan te kondigen. Hij nodigt, mede namens het bruidspaar, iedereen uit om bij dit huwelijk aanwezig te zijn. De vlag staat op de toren en vele winkeliers delen mee in de feestvreugde. Alle gasten zijn gekleed in de mode van 1850. Graag heten wij ook u van harte welkom op de 55ste Boerenbruiloft. Wij zijn blij dat het bruidspaar ervoor heeft gekozen om deze zomer te trouwen op een manier zoals dat omstreeks 1850 gebruikelijk was in de Friese (boeren)families. U kunt getuige zijn van de trouwerij, het bruiloftsmaal, een spectaculaire harddraverij en een spannende ringrijderij. U kunt ook genieten van "modernere" vervoermiddelen:
Programma:
10.30 uur bruidsstoet;
11.00 uur aanvang trouwerij;
12.00 uur bruiloftsmaaltijd;
13.30 uur unieke harddraverij op ongezadelde paarden;
15.00 uur grote ringrijderij met de krompanelen sjezen;
Info: 0514-541327 / 0513-434383, e-mail: info@boerebrulloft.nl, www.boerebrulloft.nl

23 juli, Texel
Optreden van Texelse dansgroep: Dansgroep Oude Dansen op het Boerenerf,
Info: 0222-314204,  e-mail: dansgroep_oude_dansen@texel.com , www.dansgroepoudedansen.nl

23 juli, Barneveld
Veluwsemarkt, met o.a. Nederlandse dansgroepen,
Info: 0342 404127, e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl , www.oudveluwsemarkt.nl

23 juli, Schagen
West-Friese folklore: dag van de klederdrachten, Info: zie 2 juli

26 juli Exloo
Folkloristisch feest “Op de kloeten”, volksdansgroep en kinderdansgroep, demonstratie oude ambachten.
Info: 0591-549687 , rbegeman@hetnet.nl, www.dorpsbelangenexloo.nl

27 juli,  Centrum Ballum, Ameland
Dansdemonstratie van de Folkloregroep de Amelanders op het Zwanenplein, aanvang 20.00 uur,
Info: e-mail: pj.borsch@gmail.com, www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

29 juli, Bunschoten/Spakenburg
Spakenburgerdagen, o.a. volksdansdemonstraties en klederdrachtshows (vanaf 12.30 uur),
Info: VVV Bunschoten-Spakenburg: 033-2982156, e-mail: info@vvvspakenburg.nl , www.vvvspakenburg.nl

29 juli, Staphorst
Staphorsterdag. Met om 13:30 en 15:00 uur kledingpresentaties,
Info: 0522-462526, e-mail: museumboerderij@uwnet.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

29 juli - 2 augustus, Odoorn
25ste SIVO festival, Internationaal Folklore Festival, o.a. m.m.v. 4 Nederlandse Folklore dansgroepen:
Exloo: De Schaop’ndansers, Emmen: ’t Aol Volk, Lewedorp: Ons Boeregoed, Wieringen: Wieringer Dangsers
Info: 0591-514921/0591-514815, www.sivo.nl

30 juli, Barneveld
Veluwsemarkt, met o.a. Nederlandse dansgroepen,
Info: 0342 404127, e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl , www.oudveluwsemarkt.nl

1-7 augustus, Borsele
|Internationaal Volksdans Festival Borsele, www.borsele.nl

3 augustus, Hollum, Zwaneplein, Ameland
Dansdemonstratie van de Folkoregroep de Amelanders op het Kerkplein, aanvang 20.00 uur,
Info:e-mail: t.borsch@gmail.com, www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

5 augustus, Bunschoten/Spakenburg,
Spakenburgerdagen, met de Wieringer dangsers,  Info: zie 22 juli

5 augustus, Staphorst
Staphorsterdag. Met om 13:30 en 15:00 uur kledingpresentaties,
Info: 0522-462526, e-mail: museumboerderij@uwnet.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

6 augustus, Barneveld
Veluwsemarkt, met o.a. Nederlandse dansgroepen,
Info: 0342 404127, e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl , www.oudveluwsemarkt.nl

10 augustus, Nes, Ameland
Dansdemonstratie van de Folkloregroep de Amelanders op het Kerkplein, aanvang 20.00 uur,
Info: e-mail: pj.borsch@gmail.com, www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

12 augustus, Staphorst
Grote openbare veiling van Staphorster streekdracht
Info: 0522-462526, e-mail: museumboerderij@uwnet.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

12 augustus, Bunschoten/Spakenburg,
Spakenburgerdagen, ,  Info: zie 22 juli

13 augustus, Barneveld
Veluwsemarkt, met o.a. Nederlandse dansgroepen
Info: 0342 404127, e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl , www.oudveluwsemarkt.nl

17 augustus, Hollum, Ameland
Dansdemonstratie van de Folkoregroep de Amelanders op het Kerkplein, aanvang 20.00 uur
Info: e-mail: t.borsch@gmail.com, www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

20 augustus, Barneveld
Veluwsemarkt, met o.a. Nederlandse dansgroepen
Info: 0342 404127, e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl , www.oudveluwsemarkt.nl

24 augustus, Centrum Buren, Ameland
Dansdemonstratie van de Folkoregroep de Amelanders op het Kerkplein, aanvang 20.00 uur,
Info: e-mail: t.borsch@gmail.com, www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

27 augustus, Texel
Optreden  van  Texelse dansgroep: Dansgroep Oude Dansen op het Boerenerf
Info: 0222-314204,  e-mail: dansgroep_oude_dansen@texel.com , www.dansgroepoudedansen.nl

27 augustus, Schagen
West-Friese folklore: verzameldag. Info: zie 2 juli

4-5-6 september , Biddinghuizen
Doe Dans 2008: optredens, workshops, folkcafť, Info: 010-4702720, e-mail: info@doedans.nl, www.doedans.nl

31 augustus, Nes, Ameland
Dansdemonstratie van de Folkoregroep de Amelanders op het Kerkplein, aanvang 20.00 uur, Info: e-mail: t.borsch@gmail.com, www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

12 september, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Elske Hoen heeft de dansleiding op deze avond.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht, Tijd: 20.00 uur, Toegang: 6 euro,
Info: reinier: 030-2897366, e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

10 oktober, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. De dansgroep OriŽnt (nog niet zeker) uit Culemborg  zal een kort optreden verzorgen en enige dansen uit hun repertoire aanleren. Info: zie 12 september

21 oktober, Staphorst
Streekgerechten en curiosa dag bij Museumboerderij. Info: 0522-462526, e-mail: museumboerderij@uwnet.nl

november, Oost-Nederland
Nederlandse dans- en demonstratiedag georganiseerd door het Platform Nederlandse Folklore m.m.v. volksdansgroepen en federatiegroepen. Nadere mededelingen in volgend forum.

14 november Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel vervalt, vanwege bezoek van de dansgroep aan Frankrijk.

21 november, Ospel
Danshuis Nederlands Zuid. Een avond met Nederlandse volksdansen, onder leiding van ervaren dansleiding met begeleiding van levende muziek. Adres:  Gemeenschapshuis “Haaze Hoof”, Aerthysplein 3 te Ospel, Tijd: 20.00 uur, Toegang: 3,50 euro, muzikanten kunnen met het orkest meespelen en hebben gratis toegang,
Info: 040-2262566

12 december, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Een deel van de avond zal besteed worden aan Engelse contra dansen en rapperdansen, ook zal een demonstratie plaatsvinden. Info: zie 12 september

9 januari, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. De dansgroepen Maroesjka uit Heeze, ’t Duivelspaard uit Alkmaar en Pieremachochel uit Utrecht zullen deze avonden elk dansen aanleren uit hun repertoire. Info: zie 12 september

Musea
gehele jaar, Handel
Noord-Brabantse poffers, mutsen en onderkleding. Adres: ’t Museumke, Pastoor Castelijnstraat 37, Handel, Tijd: iedere vr en laatste zo van de maand, Info: 0492-322402, www.museumkehandel.nl

gehele jaar, Uden
Folkloremuseum met 80 Brabantse poffers uit 1850-1950. Adres: Museum de Muts, Hurk 101, Uden, Tijd: iedere 1e zondag van de maand van 13.00-17.00 uur en volgens afspraak, Info: 0413-260126
www.museumdemuts.nl

gehele jaar, Sint-Oedenrode, Poffermuseum
Brabantse mutsen en poffers, mutsversieringen en mutsenmakersgereedschap. Adres: Museum Sint-Paulusgasthuis, museum van Brabantse mutsen, Kerkstraat 20, Sint-Oedenrode, Tijd: di t/m za 13.00-16.00 uur en op afspraak,  Info: 0413-474100

gehele jaar,  Enkhuizen
60 jaar  Zuiderzee museum, binnenmuseum en buitenmuseum. Wierdijk 12 – 22 1600 AA Enkhuizen
Tel. +31 (0) 228 - 35 11 11, www.zuiderzeemuseum.nl , e-mail : info@zuiderzeemuseum.nl
 
gehele jaar, Noordhorn
Flodders en vlinders. Adres: Kostuummuseum De Gouden Leeuw, Langestraat 48, Noordhorn, Tijd: wo t/m za 11.00-17.00 uur, Info: 0594-503804

gehele jaar, Dokkum
Friese kostuums en merklappen, Adres: Museum Admiraliteitshuis, Diepswal 27, Dokkum, Info: 0519-293134, www.museumdokkum.nl

vanaf 4 april, Marken
Gezelligheid kent geen tijd. Klederdrachten van Marken, keuze van topstukken uit de collectie, Adres: Marker Museum, Keerkebuurt 44-47, Marken, Info: 0299-601904, Tijd: dag. 10.00-17.00 uur, zo 12.00-16.00 uur, www.markermuseum.nl

29 mei t/m 1 september, Hoogeveen
Mode in dracht. De invloed van de mode op de Zuid-Drentse dracht en de visie op de streekdracht van een aantal hedendaagse, regionale ontwerpers, Adres: Museum De 5000 Morgen, Hoofdstraat 9, Hoogeveen, Info: 0528-231530, Tijd: di t/m zo 13.00-17.00 uur, www.5000morgen.nl

t/m 20 december, Epe
“Opknappersgoed”, streekdracht Noord-Veluwe 1850-1950. Adres: Veluws Streekmuseum, Ledderweg 11, Epe, Info: 0578-627162, Tijd: di t/m vr 11.00-17.00 uur, za 13.30-17.00 uur, juli t/m september ook zo 13.30-17.00 uur, www.hagedoornsplaatse.nl

t/m 2 januari 2010,  Goes
Eťn-dracht maakt pracht, Goud en textiel uit Zeeland, Adres: Historisch Museum De Bevelanden, Singelstraat 13, Goes, Info: 0113-228883, Tijd: ma t/m vr 13.00-17.00 uur, za 12.00-16.00 uur, www.hmdb.nl

Publikaties
Kuiven & Kraplappen. Spakenburgse vrouwen: vasthoudend in verandering. Een fotoboek met cd-rom, door Bert Verhoeff, Hannes Wallrafen en Reinie van Goor. Uitgeverij Mets & Schilt (2009), ISBN 978 9053306727, prijs 25 euro

Kap en keuvel. Tien jaar streekdracht Ensemble Eeuwkant, Goeree-Overflakkee. Uitgeverij Stichting Ensemble Eeuwkant, Dirksland (2007), ISBN 978 9090225388, prijs 27,50 euro

Verzoek aan donateurs en belangstellenden
De redactie is ervan overtuigd dat opsomming van activiteiten en tentoonstellingen completer kan. Het zou aardig zijn als vanuit ons bestand aan donateurs een actievere inbreng zou komen om het Forum te vullen. Bent u naar een gelegenheid geweest op het gebied van folklore? Maak er een verslag van en laat meer mensen ervan genieten. Weet u een activiteit of tentoonstelling die in het volgende nummer vermeld kan worden? Laat het de redactie weten. Weet u websites die het vermelden waard zijn? Neem de moeite de redactie te bellen, zodat we u allen op de hoogte kunnen brengen.