nummer 55
maart 2010

Van de bestuurstafel

Doelstellingen Stichting Platform Nederlandse Folklore: het verbeteren van het imago van de Nederlandse Folklore vooral op het gebied van de dans- en dansmuziek en het verbreiden van de kennis op kostuumgebied.
Wij willen het organiseren van activiteiten stimuleren en door publiciteit activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse Folklore bekend maken.
Voor nadere informatie kunnen geÔnteresseerden terecht bij:
Marion Seeman (voorzitter): tel. 020-6373024,
Max van Hofweegen (secretaris): tel. 040-2263334,
E-mail:  platformnederlands@hetnet.nl
Website:  www.steigan.net/pnf


Fonds Cultuurparticipatie

Door het ministerie van OCW is een Fonds Cultuurparticipatie ingesteld en dat Fonds heeft als taak cultuurparticipatie in Nederland te bevorderen, een vage omschrijving waar heel veel vraagtekens over zijn. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft het initiatief genomen de koepelorganisaties in haar werkveld, dus ook ons Platform, bijeen te roepen om de problemen te inventariseren en die aan het Fonds voor te leggen.
Het Fonds is opgezet om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren en daarbij vooral de actieve cultuurparticipatie te bevorderen. In principe is de informatie te vinden op
www.cultuurparticipatie.nl, er zijn echter een groot aantal onduidelijkheden die het voor de amateurorganisaties heel erg moeilijk maken. Het Fonds werkt zowel landelijk als provinciaal en nog eens een keer apart via de grote steden, waardoor er onduidelijkheid bestaat over  wat wel en wat niet gesubsidieerd wordt, want overal zijn andere afspraken gemaakt. De indruk bestaat tot nu toe dat vooral de professionele Kunst van de regeling profiteert. Duidelijk is wel dat er een begroting moet zijn van minimaal €10.000,- waarvan het Fonds maximaal de helft subsidieert, maar men staat wel toe dat ook andere subsidiegevers meedoen, er kan dus “gestapeld” worden. Participatie is belangrijk, hiermee bedoelt men vooral dat er meerdere cultuurdisciplines bij betrokken worden, samenwerken met andersoortige cultuurclubs is dus essentieel. Dat aanvragen lastig is blijkt al uit het feit dat men schrijft dat de aanvrage maximaal 10 A4-tjes mag bedragen die zelfs: “niet aan elkaar geniet mogen zijn”. Gelukkig wordt er nu ook gesproken over de mogelijkheid een apart potje te maken voor kleinere projecten.
Het NCV wil duidelijkheid krijgen in deze zaak omdat men de indruk heeft dat haar werkveld (ca. 6000 organisaties) tot nu toe nauwelijks gebruik maakt van deze subsidiemogelijkheid, die vaak zelfs niet kent. Men wil graag op de hoogte gehouden worden van subsidieaanvragen bij dit Fonds, zowel wat af- als goedgekeurd wordt om daar wat meer gevoel op te krijgen. Laat dit ons dan ook weten, wij zullen het bundelen en doorgeven. Daarnaast leeft het plan een brochure te maken om de aanvragen te begeleiden, zowel een voor het werkveld als een voor de betrokken ambtenaren. Er werd zelfs al gesproken over de mogelijkheid een professioneel bureau in te schakelen om de aanvragen op een correcte wijze te schrijven.
Zodra wij wat concreter weten hoe we de bij ons aangesloten verenigingen goed kunnen adviseren zullen we dat kenbaar maken.

Het Platform als bemiddelaar

De bij ons aangesloten groepen weten dat wij regelmatig aanvragen doorgeven voor optredens, zowel in binnen- als in buitenland. De meest recente was een vraag van de Duitse TV zender ARD, maar dat was zo’n korte termijn dat niemand daar positief op kon reageren. Een andere was de aanvraag van de Keukenhof waar zowel groepen van de Federatie als groepen van het Platform terecht konden en nu ook daadwerkelijk uitgenodigd zijn voor presentaties op 7, 8 en 9 mei. In het overleg met de Keukenhof hebben we de condities voor deze groepen nog iets kunnen verbeteren. Daarnaast hebben we al eens een actievere werving gestart door een brief aan de betrokken gemeentebesturen te sturen en aandacht te vragen voor de rol die de groepen zouden kunnen spelen bij gemeentelijke culturele presentaties.
Nu willen we dit iets breder aanpakken door ook bij musea te gaan pleiten voor samenwerking met dansgroepen bij bepaalde manifestaties. We werken op dit ogenblik een voorstel uit en zullen dit aan onze donateurgroepen voorleggen zodra het concept klaar is.

Activiteiten

11 maart, 8 april, 20 mei, 10 juni, Noordhorn
Cursus Historisch Haken en Breien. Adres: Kostuummuseum De Gouden Leeuw, Langestraat 48, 9804 PL Noordhorn , Tijd: 10.00-16.00 uur, Kosten: 175, euro, Opgave en inlichtingen: 0594-503804, www.degoudenleeuw.nu

13 maart, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Op 18e eeuwse dansmelodieŽn heeft Ben Franke een aantal nieuwe Nederlandse dansen gemaakt en worden op die avond aangeleerd. De begeleiding wordt verzorgd door het Groot Nederlands Danshuisorkest, dat is samengesteld uit cursisten van een vierdelige muziekworkshop.
Adres: Let op, gewijzigde lokatie: Houtzaagmolen de Ster, Molenpark 3 Utrecht
De Ster is op loopafstand van het Centraal Station. N.B. Er is weinig parkeergelegenheid in deze buurt en betaald parkeren. Tijd: 20.00 uur, Toegang: 6 euro, Info: marion 020-6373024, e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

10 april, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. De dansgroep Akkoord uit Nieuwegein komt op bezoek en zal een korte demonstratie geven, tevens aanleren van enige dansen uit hun repertoire. Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht, Tijd: 20.00 uur, Toegang: 6 euro, Info: marion 020-6373024, e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

17 april, Borculo
De Folkloristische dansgroep De Borculose “Lebbenbruggedansers”verzorgt op zaterdag 17 april een scholingscontactavond. Naast de dansgroep uit Borculo, verlenen de Folkloregroepen uit Lochem, Westervoort en Denekamp hun medewerking. Op deze avond zullen de groepen dansen demonstreren en vindt er een jurering van de presentatie plaats. Adres: Hotel Cafť-restaurant Berkel Palace, Hambroekweg 8, 7271 NA Borculo, de zaal is open om 19.30 uur en de avond start om 20.00 uur, Toegang: gratis,   Info: lebbenbruggedansers@chello.nl

8 mei, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Dansworkshop met dansen uit Auvergne en Limousin onderleiding van Pascale en Augustin, de muzikale begeleiding is in handen van DrieŽrlei
Info: zie 10 april

12 juni, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Invulling van het avondprogramma is nog niet bekend
Info: zie 10 april

Musea

gehele jaar, Handel
Noord-Brabantse poffers, mutsen en onderkleding. Adres: ’t Museumke, Pastoor Castelijnstraat 37, Handel, Tijd: iedere vr en laatste zo van de maand, Info: 0492-322402, www.museumkehandel.nl

gehele jaar, Uden
Folkloremuseum met 80 Brabantse poffers uit 1850-1950. Adres: Museum de Muts, Hurk 101, Uden, Tijd: iedere 1e zondag van de maand van 13.00-17.00 uur en volgens afspraak, Info: 0413-260126, www.museumdemuts.nl

gehele jaar, Sint-Oedenrode, Poffermuseum
Brabantse mutsen en poffers, mutsversieringen en mutsenmakersgereedschap. Adres: Museum Sint-Paulusgasthuis, museum van Brabantse mutsen, Kerkstraat 20, Sint-Oedenrode, Tijd: di t/m za 13.00-16.00 uur en op afspraak,  Info: 0413-474100

gehele jaar,  Enkhuizen
60 jaar  Zuiderzee museum, binnenmuseum en buitenmuseum. Wierdijk 12 – 22, 1600 AA Enkhuizen, Info:  0228 - 351111, www.zuiderzeemuseum.nl ,
e-mail : info@zuiderzeemuseum.nl
 
gehele jaar, Noordhorn
Bloemrijk India, sitsen met daarop geÔnspireerde motieven, 1700-1900. Adres: Kostuummuseum De Gouden Leeuw, Langestraat 48,  9804 PL Noordhorn, Tijd: wo t/m za 11.00-17.00 uur, Info: 0594-503804

gehele jaar, Dokkum
Friese kostuums en merklappen, Adres: Museum Admiraliteitshuis, Diepswal 27, Dokkum, Info: 0519-293134, www.museumdokkum.nl

Broek op Langedijk
Van stadse mode tot streekdracht 1800-1920, Adres: Museum ‘zo was ‘t ‘, Dubbelebuurt 15a, Broek op Langedijk, Tijd: di t/m vr 11.00 -16.30 uur, za, zo 12.00 -16.30 uur, Info: 0226-341963, www.museumzowast.nl

27 maart t/m 1 augustus, Apeldoorn
In de Koninklijke Poppenkraam. De poppenverzameling van Koningin Juliana, Adres: Paleis Het Loo Nationaal Museum, Koninklijk Park 1, Apeldoorn, Tijd: di t/m  zo en feestdagen 10.00 – 17.00 uur,
Info: 055-5772400, www.paleishetloo.nl

10 april t/m 12 september, Spakenburg
Poppen in klederdracht en quilts. Adres: Visserijmuseum, Kerkstraat 20, Spakenburg, Tijd: ma t/m za 10.00 – 17.00 uur,
Info: 033-2984634, www.kenvmuseum.nl

Varia

Boekuitgave: De nieuwe Hollandsche Schouwburg 1751-1771, een einde van een tijdperk in de Amsterdamse muziek, door Jos Koning.
De Nieuwe Hollandsche Schouwburg was de laatste van de 'drie grote Amsterdamse series', de reeksen uitgaven van dansmelodieŽn die Amsterdamse drukkers in de 18e eeuw uitgaven. Deze derde serie is in 2010 heruitgegeven. Jos Koning schreef ter gelegenheid daarvan de studie 'De Nieuwe Hollandsche Schouwburg 1751-1771: het einde van een tijdperk in de Amsterdamse muziek'. Daarin wordt een fascinerend beeld van de muziekwereld van het Amsterdamse uitgaansleven geschetst. Voor de auteur (musicoloog en dr. sociale wetenschappen) betekende dit na 25 jaar een terugkeer naar de wetenschap - nadat hij al eerder uitgaven van diverse muzikantenhandschriften uit de periode verzorgd had. Nader info: www.joskoning.nl/nieuwehollandsche
Verzoek aan donateurs en belangstellenden

De redactie is ervan overtuigd dat opsomming van activiteiten en tentoonstellingen completer kan. Het zou aardig zijn als vanuit ons bestand aan donateurs een actievere inbreng zou komen om het Forum te vullen. Bent u naar een gelegenheid geweest op het gebied van folklore? Maak er een verslag van en laat meer mensen ervan genieten. Weet u een activiteit of tentoonstelling die in het volgende nummer vermeld kan worden? Laat het de redactie weten. Weet u websites die het vermelden waard zijn? Neem de moeite de redactie te bellen, zodat we u allen op de hoogte kunnen brengen.