nummer 59
maart 2011

Van de bestuurstafel
Doelstellingen Stichting Platform Nederlandse Folklore: het verbeteren van het imago van de Nederlandse Folklore vooral op het gebied van de dans- en dansmuziek en het verbreiden van de kennis op kostuum-gebied.
Wij willen het organiseren van activiteiten stimuleren en door publiciteit activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse Fol-klore bekend maken.
Voor nadere informatie kunnen geÔnteresseerden terecht bij:
Marion Seeman (voorzitter): tel. 020-6373024,
Max van Hofweegen (secretaris): tel. 040-2263334,
E-mail:  platformnederlands@hetnet.nl
Website:  www.platformnederlandsefolklore.nl

Een nieuwe website
De afgelopen vijf jaren hebben Leo van der Heijden en Elske Hoen ons gesponsord door via hun www.steigan.net een website voor ons te maken. We zijn hen daar erg erkentelijk voor en bedanken hen dan ook nadrukkelijk. De tijden veranderen echter en de systemen zijn nu zoveel vriendelijker geworden dat wij het aandurfden een website in eigen beheer uit te gaan brengen en dat is aardig gelukt, maar ook hebben we nu pas ervaren hoeveel werk Leo en Elske al die tijd voor ons gedaan hebben.
We hebben ons best gedaan de site overzichtelijk te maken en zo dat alle informatie snel is te vinden. Bovendien is nu ook een overzicht van alle activiteiten die we ooit ondernomen hebben met daarbij, waar mogelijk, ook nog een verslag met vaak wat foto’s erbij, daarnaast zullen we de agenda eens per maand actualiseren en belangrijke nieuwspunten via de homepage direct vindbaar te maken.
Je kunt ons vinden onder www.platformnederlandsefolklore.nl en we hopen natuurlijk dat jullie onze sitenaam als link op eventuele eigen sites willen zetten. Mochten er onder jullie zijn met ideeŽn voor verbe-tering of aanvulling, laat het ons weten we zullen er rekening mee houden. Veel plezier er mee!
Hans van Buuren

 Wat is een ANBI?
een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciŽle organisaties zijn hierdoor meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instelling (SBBI) worden beschouwd.

 Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
          Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
          Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
          Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen.
          Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen we de 90%-eis.
          De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
          Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
          Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
          De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
          Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
          De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
          Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een algemeen nuttig doel.
          Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen.

 Welke verplichtingen heeft een ANBI?
Een ANBI:
          blijft voldoen aan de voorwaarden
          geeft ons inzicht in de administratie als wij daarom vragen
          geeft wijzigingen in het correspondentieadres door bij het eigen belastingkantoor
          meldt wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status bij de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld een van de volgende wijzigingen zijn:
niet meer (kunnen) voldoen aan de doelstellingwijziging van de doelstelling andere samenstelling van het bestuur, als daardoor niet meer wordt voldaan aan het beschikkingsmachtscriterium
verandering in beloningen en/of vacatiegelden
andere besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing
Als een ANBI zich niet aan de verplichtingen houdt, kan dat betekenen dat de instelling niet meer als een ANBI wordt aangewezen. Ook kan het zijn dat de status van een ANBI met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die de instelling moet betalen.

Wanneer moet een ANBI schenk- of erfbelasting betalen?
In de volgende gevallen moet een ANBI schenk- of erfbelasting beta-len:
          Een ANBI doet een uitkering die niet voor 90% in het algemeen belang is. De ANBI moet daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst.
          Een ANBI ontvangt een erfenis of schenking ontvangt waaraan een opdracht is verbonden. Hierdoor is de erfenis of schenking niet in het algemeen belang. Bij zo'n erfenis of schenking moet de ANBI aangifte doen bij de Belastingdienst.

 Jan van der Meulen

Nederlandse Volksdans
als cultureel bindmiddel tussen middelbare scholieren
Het Focus project laat middelbare scholieren uit een 8 tal landen met elkaars cultuur kennismaken. Van elk land doet ťťn school hieraan mee. Voor Nederland is dat het Geldropse Strabrecht College. Dinsdag 18 januari kwamen scholieren van middelbare scholen uit Mechelen in BelgiŽ en Duisburg in Duitsland naar Geldrop. Hoe kan je ze met een stukje Nederlandse cultuur laten kennismaken? De coŲrdinerende docent dacht dat Nederlandse eigen volksdansen  zich hiervoor goed zouden lenen en wist hiervoor een tweetal dansleidsters uit de regio te vinden, Els Roemer en Wilma Buit. Er zouden die dag meerder workshops zijn, om aan het einde van de dag de resultaten te kunnen presenteren aan elkaar. Verder zouden de jongelui ook een dans uit Duitsland en BelgiŽ laten zien.

Omstreeks 10 uur stroomden 2 bussen leeg in de hal, de voertaal bleek Engels te worden. Dat wordt steeds meer de internationale taal, ondanks vele jaren Duits onderwijs, sprak iedereen toch gemakkelijker Engels. Na wat gedronken te hebben moest er gewerkt worden. In een school met een dergelijke omvang verandert er geregeld wat en zodoende moest de eerste workshop van Els gestopt worden en later elders worden vervolgd omdat de ruimte te slecht hiervoor was. Bij Wilma haar workshop kwam gelukkig het dansen wel op gang. Ze had de groep Blauw Garen en Koperdraad geleerd. Even later kon Els in de Aula beginnen met een internationale groep. Ze kondigde het aan als dat ze de jongelui dansen uit de tijd van hun grootouders zou leren, waarschijnlijk niet hun favoriet, maar toch echt wel leuk. Op haar vraag om uit elkaar te gaan, zocht men de hoeken van de grote hal op, zodat Els ze weer terug kon roepen. Els leerde ze de Koddedans aan waarbij men de energie kwijt kon door van het ene been op het andere te springen. Men moest wel even leren dat ze Els haar voorbeeld in spiegelbeeld moesten overnemen. Je zag de meiden vooraan en de jongens achteraan staan, toen Els in een vloeiende beweging zich naar de andere (achter) kant van de groep verplaatste bleken dezelfde meiden ook daar alweer vooraan te staan.

Bij de Galop moest iedereen een partner hebben, je zag de meiden dat met elkaar doen en de jongens ook met elkaar, maar de lol in de Galop zag je groeien.

In de loop van de dag gingen de workshops door en aan het einde van het bezoek werd al het aangeleerde voor elkaar gepresenteerd. Duitsland opende de show met een ingetogen rustige dans, keurig netjes uitgevoerd, daarna barste BelgiŽ los op het podium met een Kabouter Plop dans, waaraan 2 “meesters”van vol enthousiasme deelnamen. Dit had een aantrekkende werking want vanaf de stoelen stroomde er behoorlijk wat jeugd toe om mee te doen.

Van de aangeleerde Nederlandse dansen werd eerst Blauw Garen en Koperdraad uitgevoerd, men kon een stuk energie laten zien in de hoogte van de sprongen. Vervolgens Eindje lopen op de muziek van Gerard van Maasakkers Hť ga de mee, een leuke dans vol wisselingen en draaifiguren.  Toen moest Duitsland even wat moderners laten zien  en kwam er een Michael Jackson act. Tot slot werd met een zeer grote groep de Zeeuwse schots en daarna de Bravada opgevoerd en nadat er nog een groepsfoto was gemaakt kon iedereen weer huiswaarts keren. De Nederlandse dans had voor menigeen de verrassing dat het wat anders was dan een klompendans, dat er meer energie voor nodig is dan men aanvankelijk dacht en dat er hele leuke muziek bij hoort.
Max van Hofweegen

 Activiteiten
12 maart, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Koen de Beul, dansleider uit Antwerpen, zal ons Vlaamse dansen aanleren. De muziek wordt verzorgd door het Pierorkest +  aanwezige muzikanten.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht, Tijd: 20.00 uur, Toegang: 7,50 euro, Info: Marion Seeman: 020-6373024,
e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

9 april, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Dansworkshop met dansen uit Auvergne en Limousin onderleiding van Pascale en Augustin, de muzikale begeleiding is in handen van DrieŽrlei,
Info: zie 12 maart

 14 mei, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. De dansgroep Nipah uit Den Haag komt op bezoek en zal een korte demonstratie geven van hun repertoire en enige dansen aanleren.
Info, zie 12 maart

11 juni, Utrecht
Geen danshuis Nederlands.

29 oktober, in de Kei  te Ede
Het Platform Nederlandse Folklore verzorgt sinds 1992 contacten tussen liefhebbers van Nederlandse dansen, klederdrachten en volksmuziek. Deze dagen geven een heel verhelderende blik op de verschillende manieren waarop men met “dansen van de lage landen” om kan gaan. Bij voorgaande dagen hebben de deelnemers met veel genoegen teruggekeken op deze activiteiten. 
Nog niet alle deelnemende groepen zijn bekend, maar een paar hebben al enthousiast gereageerd om mee te doen:
dansgroep Pieremachochel uit Utrecht, Volksdansgroep OriŽnt uit Culemborg, De Appeltjes van Oranje uit Diepenheim (de Appeltjes van Oranje is een jongerengroep en onderdeel van de Folkloristische Vereniging Steedeker Daansers). Met een vierde groep zijn we nog bezig.
In het volgende forum zal meer informatie over deze dag vermeld worden, maar schrijf de datum alvast in je agenda!

Musea
1 april tot 1 november, Veere
Walcherse dracht uit de periode van 1850-1940. Elke eerste zaterdag van de maand zijn mensen in dracht aanwezig om uitleg te geven. Er zijn ook rondleidingen mogelijk voor groepen van 15 of meer perso-nen.
Adres: Museum De Schotse Huizen,  Kaai 25-27, 4351 AA Veere, Tijd: dagelijks van 13-17 uur, Info: 0118-501744, www.schotsehuizen.nl

1 april t/m 11 september, Leens
Mode en het Platteland: Parijse invloeden op Groninger mode en dracht in de 19de eeuw,
Adres: Landgoed Borg Verhildersum, Wierd 40,
Tijd: di t/m zo van 10.30-17 uur, Info: 0595-571430, www.verhildersum.nl

 t/m 29 mei, Middelburg
Ons dagelijks brood, Schortenbont, schapenvacht en spijkergoed. Tot op de draad versleten, gestopte en verstelde werkkleding.
Adres: het Zeeuws Museum, Abdijplein, Middelburg,
Tijd: di t/m zo van 11-17 uur, www.zeeuwmuseum.nl

 t/m 27 november, Middelburg
Sits, Grein en Bombazijn, vergeten stoffen. 
Adres: het Zeeuws Museum, Abdij-plein, Middelburg,
Tijd: di t/m zo van 11-17 uur, www.zeeuwmuseum.nl

gehele jaar, Uden
Folkloremuseum met 80 Brabantse poffers uit 1850-1950. Adres: Mu-seum de Muts, Hurk 101, Uden,
Tijd: iedere 1e zondag van de maand van 13.00-17.00 uur en volgens afspraak.
Info: 0413-260126, http://www.museumdemuts.nl

 gehele jaar,  Enkhuizen
62 jaar  Zuiderzee museum, binnenmuseum en buitenmuseum.
Wierdijk 12 – 22 1600 AA Enkhuizen
Info tel. +31 (0) 228 - 35 11 11
www.zuiderzeemuseum.nl, e-mail  info@zuiderzeemuseum.nl

 gehele jaar, Noordhorn
Verfijning verbeeld.
Adres: Kostuummuseum De Gouden Leeuw, Langestraat 48, Noordhorn, tijd: wo t/m za 11.00-17.00 uur.
Info: 0594-503804, e-mail: degoudenleeuw@planet.nl, www.lauwersland.net/degoudenleeuw

 gehele jaar, Broek op Langedijk
Van stadse mode tot streekdracht 1800-1920.
Museum ‘zo was ‘t’,
Adres: Dubbelebuurt 15a, Broek op Langedijk,
Tijd: di t/m vr 11.00-16.30 uur, za en zo 12.00-16.30 uur.
Info: 0226-341963, www.museumzowast.nl

gehele jaar Huizen, feestdagen gesloten
Het Schoutenhuis: in het Huizer museum zijn o.a. tentoonstellingen te zien die een beeld geven van de historie van Huizen. Schilderijen, prenten en tekeningen completeren deze presentaties. Adres: Achterbaan 82; Huizen
dinsdag t/m zaterdag van 13.30 - 17.00 uur.
Info: 035 525 02 23, e-mail: info@huizermuseum.nl; www.huizermuseum.nl

Binnenkort te verschijnen
Op 9 december 2010, tijdens de Resonant themadag in Antwerpen, presenteerden Resonant en het Nederlands Muziek Instituut een nieuwe erfgoedpublicatie. Het boek, getiteld Achter de muziek aan. Muzikaal Erfgoed in Vlaanderen en Nederland, geeft een overzicht van de actuele visies op muzikaal erfgoed en het muzikaal erfgoedbeleid in Vlaanderen en Nederland. De behandelde thema’s omvatten aspecten van het roerend en immaterieel muzikaal erfgoed, de bewaarplaatsen, ontsluiting, conservatie en valorisatie. Een aanrader voor iedereen die het muzikaal erfgoed ter harte gaat.
Diverse auteurs, waaronder Elsche Korf, geven in 34 bijdragen een antwoord op vragen als “wat verstaan we precies onder muzikaal erfgoed en wat maakt het zo bijzonder?“
Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland,
onder redactie van Maarten Beirens, Ellen Kempers en Heidi Moyson. Leuven: Acco, 2010. ISBN: 9789033482472

Verzoek aan donateurs en belangstellenden
De redactie is ervan overtuigd dat opsomming van activiteiten en tentoonstellingen completer kan. Het zou aardig zijn als vanuit ons bestand aan donateurs een actievere inbreng zou komen om het Forum te vullen. Bent u naar een gelegenheid geweest op het gebied van folklore? Maak er een verslag van en laat meer mensen ervan genieten. Weet u een activiteit of tentoonstelling die in het volgende nummer vermeld kan worden? Laat het de redactie weten. Weet u websites die het vermelden waard zijn? Neem de moeite de redactie te bellen, zodat we u allen op de hoogte kunnen brengen.