nummer 64
juni 2012

Nieuw nummer bankrekening
We hebben ontdekt dat de Rabobank Dommelstreek verenigingen en stichtingen binnen haar werkgebied sponsort door de vaste kosten van een rekening courant voor haar rekening te nemen. Omdat de kosten van het betalingsverkeer een fors stuk van ons beperkte budget in beslag nemen hebben wij geen ogenblik geaarzeld en zijn we overgestapt. Het is even wennen, maar ons rekeningnummer is voortaan: 1715.13.045 en ons oude nummer is per direct vervallen.

Activiteiten
t/m september, Zeeland
De Zeeuwse Ringrijders Vereniging organiseert tot in september meer dan 50 ringrijd- en sjezen wedstrijden door heel Zeeland.
Info: e-mail sjjanse1@zeelandnet.nl, www.ringrijden.nl

2 juni Bunschoten
Bunschoter Boeren en BeestenBoel, met oa optredens van folkloregroepen.
Info: 033-8886886, e-mail: info@boerenbeestenboel.nl, www.boerenbeestenboel.nl

21-25 juni, Raalte
36-ste Salland festival, met oa de volksdansgroep Ralda en Folkloristische dansgroep
Hellendoorn.
 Info: 0572-357485, e-mail: secretariaat.sallandfestival@gmail.com, www.sallandfestival.nl

24 juni, Schoonoord
Drentse dag  in openluchtmuseum Ellert en Brammert, met oa  de Folkloregroepen ’t Aol Volk en Twentse Leu.
Info: 0591-382421, e-mail: info@ellertenbrammert.nl, www.ellertenbrammert.nl

27 juni - 1 juli, Warffum
47-ste Internationaal Folklore Festival Op Roakeldais, met Nederlandse groepen.(oa de Grun-neger Daansers)
Postadres: Kantoor Op Roakeldais, Oostervalge 52a/53, 9989 EL Warffum.
Info: 0595-422496, e-mail: admin@oproakeldais.nl, www.oproakeldais.nl

27 juni-30 juni, Bolsward
Internationaal Folkloristisch dansfestival, met oa  de Folkloregroep Boalserter Skotsploech.
Op 27 juni  om 18.30 uur : Heamieloptocht centrum van Bolsward.
Info: 0515 – 573405, e-mail: info@skotsploech.nl, www.skotsploech.nl

28 juni-30 augustus, Schagen,  
In de zomer staan 10 donderdagen in het teken van de Westfriese Folklore, vanaf  9.00 uur tot einde middag: Optocht van in originele klederdracht gestoken West-Friezen, authentieke boe-renwagens, sjezen en landauers. Iedere donderdag heeft een eigen thema:
28juni: Openingsdag; 5 juli: Dag van de dans en muziek; 12 juli: Dag van  het dier en eerste verzameldag; 19 juli: Dag van de klederdracht; 26 juli: Dag van het theater;
2 augustus: Gastdag; 9 augustus: Dag van het kind; 16 augustus: Ringstekerij; 23 augustus: Tweede verzameldag; 30 augustus: Slotdag.
Info: VVV-Schagen, 0224-217400, e-mail: info@westfriesfolklore.nl, www.westfriesefolklore.nl

5 juli Beekbergen
Veluwse avondmarkt  van 18.00-21.15 uur,  met oa optredens van de Gorsselsche Boeren-dansers.
Info: e-mail: wderuiter261@live.nl, boerendanser.blogspot.com

5-11 juli, Brunssum
De Parade, World(dans)festival.
Info:  045-527 41 41, e-mail: info@paradebrunssum.nl, www.paradebrunssum.nl

7 juli, Heerenveen
Folkloredag, met oa de Folkloregroep; Stedeker Daansers uit Diepenheim
Info: www.tjongerskotsploech.nl

7 juli, Hindelopen
Nostalgische dag, tgv 100 jarige bestaan van de Folkloristische dansgroep Aald Hielpen, mmv  oa  de dansgroep Medioburgum uit Middelburg, Mie Katoen (Nederlands met een knipoog) uit Tilburg, Appeltjes van Oranje (jaren 1945–1955) uit Diepenheim.
Info: 0514-521508,  www.aaldhielpen.nl

8 juli, Arnhem
Nederlands Openlucht museum, optreden van de dansgroep Lebbenbruggedansers & Plag-genmeijers om 13.00, 13.40, 14.20, 15.00 en 15.40 uur.
Info: 0545-293340, e-mail: lebbenbruggedansers@chello.nl

12 juli Beekbergen
Veluwse avondmarkt van 18.00-21.15 uur,  met oa optredens van de Gorsselsche Boerendan-sers.
Info:  e-mail: wderuiter261@live.nl, boerendanser.blogspot.com

12 juli, Barneveld
Veluwsemarkt, met o.a. de dansgroep:  Wij eren t olde  uit Zelhem.
Info, tijdens de dag: 0342 404127, andere dagen: 0342 420555,
 e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl, www.oudveluwsemarkt.nl

14 juli Herkingen
Optredens van oa  de dansgroep :Ons Boeregoed.
Info: 0118 – 466527, e-mail: secretariaat@ons-boeregoed.nl , www.ons-boeregoed.nl

15 juli Exloo  
Folkloristisch feest “Op de kloeten”, volksdansgroep, kinderdansgroep, demonstratie oude ambachten.
Info: 0591-549687 , e-mail: rbegeman@hetnet.nl  of  info@dorpsbelangenexloo.nl, www.dorpsbelangenexloo.nl

18 juli, Bunschoten/Spakenburg
Voor de 42-ste keer: Spakenburgerdagen, (vanaf 10 uur). o.a. volksdansdemonstraties en klederdrachtshows  Om 11 uur optocht van alle klederdrachten van Nederland.
Info: VVV Bunschoten-Spakenburg 033-2982156, e-mail: info@vvvspakenburg.nl, www.vvvspakenburg.nl

19 juli, Barneveld
Veluwsemarkt, met o.a. Nederlandse dansgroep:  De Spierdijker dansers
Info, tijdens de dag: 0342 404127, andere dagen: 0342 420555  
e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl, www.oudveluwsemarkt.nl

19 juli Beekbergen
Veluwse avondmarkt  van 18.00-21.15 uur,  met oa optredens van de Gorsselsche Boeren-dansers.
Info: e-mail: wderuiter261@live.nl, boerendanser.blogspot.com

19 juli, Schagen
West-Friese folklore: dag van de klederdrachten,
Info: zie 28 juni

21 juli, Arnhem
Nederlands Openlucht Museum Arnhem, optreden van de Folklore groep de Speelluden uit Westervoort om 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Info: 0316-846819, e-mail: speelluden@hotmail.com, www.speelluden.nl

25 juli, Staphorst
Grote veiling van Staphorster streekdracht, de nummers worden bij opbod verkocht. Bezichtiging van  9.00 - 10.00 uur, de veiling start om 10.00 uur. Info: 0522-462526, e-mail: museum-boerderij@staphorst.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

25 juli, Kamperland
Optredens van oa  de dansgroep Ons Boeregoed.
Info: 0118 – 466527, e-mail: secretariaat@ons-boeregoed.nl, www.ons-boeregoed.nl

25 juli, Bunschoten/Spakenburg
Voor de 42-ste keer: Spakenburgerdagen, (vanaf 11 uur) o.a. volksdansdemonstraties en klederdrachtshows. Om 11 uur optocht van alle klederdrachten van Nederland..
Info: VVV Bunschoten-Spakenburg 033-2982156,  e-mail: info@vvvspakenburg.nl, www.vvvspakenburg.nl

25 juli, Joure
58ste Boerenbruiloft: Het is feest in Joure. De dorpsomroeper maakt heel Joure wakker, om de trouwdag aan te  kondigen. Hij nodigt, mede namens het bruidspaar,  iedereen uit om bij dit huwelijk aanwezig te zijn. De vlag staat op de toren en vele winkeliers delen mee in de feest-vreugde. Alle gasten zijn gekleed in de mode van 1850. Graag heten wij ook u van harte welkom op de 58ste Boerenbruiloft. Wij zijn blij dat het bruidspaar ervoor heeft gekozen om deze zomer te trouwen op een manier zoals dat omstreeks 1850 gebruikelijk was in de Friese (boe-ren)families. U kunt getuige zijn van de trouwerij, het bruiloftsmaal, een spectaculaire harddraverij en een spannende ringrijderij. U kunt ook genieten van "modernere" vervoermiddelen:
Programma:
10.30 uur bruidsstoet;
11.00 uur aanvang trouwerij;
12.00 uur bruiloftsmaaltijd; Middelburg:
13.30 uur unieke harddraverij op ongezadelde paarden;
15.00 uur grote ringrijderij met de krompanelen sjezen;
Info: 0561-850169, e-mail: info@boerebrulloft.nl, www.boerebrulloft.nl

26 juli, Barneveld  
Veluwsemarkt, met o.a. Nederlandse dansgroep: Ons Boeregoed uit Zeeland.
Info, tijdens de dag: 0342 404127, andere dagen: 0342 420555,
e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl, www.oudveluwsemarkt.nl

29 juli  Hippolytushoef
10.30 –12.00 uur Tulenfeest in de Grote Kerk, mmv de groepen:  Wieringer Dangsers en
Wieringer Sangers
Info: 0227 59 2296, e-mail: gnmhille@quicknet.nl

1-5 augustus, Odoorn
28ste SIVO festival, Internationaal Folklore Festival, o.a. m.m.v. Nederlandse Folklore dans-groepen:
De Schaop’ndansers uit Exloo, Puttense, Boerendansers uit Putten, Wi’j eren ’t Olde uit Velswijk, de Iesselschotsers uit Steenderen, Medioburgum uit Middelburg.
Info: 0591-514921/0591-514815, www.sivo.nl

1 augustus , Staphorst
Staphorsterdag, kleding presentaties om 13:30 uur.
Info: 0522-462526, e-mail: museumboerderij@staphorst.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

1 augustus, Bunschoten/Spakenburg,
Voor de 42-ste keer: Spakenburgerdagen, (vanaf 11 uur). o.a. volksdansdemonstraties en klederdrachtshows. Om 11 uur optocht van alle klederdrachten van Nederland.
Info: VVV Bunschoten-Spakenburg 033-2982156, e-mail: info@vvvspakenburg.nl, www.vvvspakenburg.nl

2 augustus, Barneveld
Veluwsemarkt, met optocht van oud Veluwse klederdracht van 10.30-11.30 uur.
Info, tijdens de dag: 0342 404127, andere dagen: 0342 420555,
 e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl, www.oudveluwsemarkt.nl

2 augustus Beekbergen
Veluwse avondmarkt  van 18.00-21.15 uur,  met oa optredens van de Gorsselsche Boeren-dansers.
Info: e-mail: wderuiter261@live.nl, boerendanser.blogspot.com


5 augustus Arnhem
Openlucht museum, optreden van Westfriese Dansgroep Schagen om 13.00 ,14.00 15.00 uur.
Info:  0224-213104,  e-mail: johan.veldhuis@quicknet.nl, www.westfriesedansgroep.nl

8 augustus, Staphorst
Staphorsterdag,  om 13:30 uur kledingpresentaties.
Info: 0522-462526, e-mail: museumboerderij@staphorst.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

8 augustus, Bunschoten/Spakenburg,
Voor de 42-ste keer: Spakenburgerdagen, (vanaf 11 uur) o.a. volksdansdemonstraties en klederdrachtshows. Om 11 uur optocht van alle klederdrachten van Nederland.
Info: VVV Bunschoten-Spakenburg 033-2982156, e-mail: info@vvvspakenburg.nl, www.vvvspakenburg.nl

9 augustus, Barneveld
Veluwsemarkt, met o.a. Nederlandse dansgroep:  Ljouwerter Skotsploech
Info, tijdens de dag: 0342 404127, andere dagen: 0342 420555
e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl, www.oudveluwsemarkt.nl

9 augustus Beekbergen
Veluwse avondmarkt met oa optredens van de Gorsselsche Boerendansers van 18.00-21.15u
Info: e-mail: wderuiter261@live.nl, boerendanser.blogspot.com

11 augustus, Oldebroek
Oogstfeest bij boerderijmuseum De Bovenstreek,  met oa klederdracht presentaties.
Info: 0525-631457, e-mail: bovenstreek@hetnet.nl, www.museumoldebroek.nl

11 augustus, Dwingeloo
Oogstdag in het dorpje Lhee bij Dwingeloo met oa de Wieringer dangsers.
Info: 0521-591000,  www.oogstdag.nl

15 augustus, Staphorst
Staphorsterdag met  kledingpresentaties om 13.30 uur.
Info: 0522-462526, e-mail: museumboerderij@staphorst.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

15 augustus Kamperland
Optredens van oa  de dansgroep Ons Boeregoed.
Info: 0118 – 466527, e-mail: secretariaat@ons-boeregoed.nl, www.ons-boeregoed.nl

16 augustus, Barneveld
Veluwsemarkt, met o.a. Nederlandse dansgroep: Wieringer dangsers  
Info, tijdens de dag: 0342 404127, andere dagen: 0342 420555,
 e-mail: info@oudveluwsemarkt.nl , www.oudveluwsemarkt.nl

22 augustus, Staphorst
Grote veiling van Staphorster streekdracht, de nummers worden bij opbod verkocht.
Bezichtiging van 9.00-10.00 uur, de veiling start om 10.00 uur.
Info: 0522-462526, e-mail: museumboerderij@staphorst.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

23 augustus, Schagen
West-Friese folklore: verzameldag. Info: zie 28 juni

30 augustus Beekbergen
Veluwse avondmarkt van 18.00-21.15 uur, met oa optredens van de Gorsselsche Boerendansers
Info: e-mail: wderuiter261@live.nl, boerendanser.blogspot.com

31 augustus-2 september, Biddinghuizen
Doe Dans 2012: optredens, workshops, folkcafé.
Info: e-mail: doedans@gmail.com, www.doedans.nl

8 september, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Programma wordt binnenkort bekend gemaakt.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht, tijd: 20.00 uur, toegang: 7,50 euro.
Info: Marion Seeman: 020-6373024, e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

15 september, Wieringen
Nationale Folkloredag met het motto: Beleef Wieringen.
Info: www.dutchfolklore.nl

25 september, Staphorst
Dialectenavond.
Info: 0522-462526, e-mail: museumboerderij@staphorst.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

29 september, Nieuwehorne (nabij Heerenveen)
Oude en Nieuwehorne Flaeijelfeest op landgoed De Horne  in Nieuwehorne ,
mmv dansgroepen Tjongerkotsploech en Twentsche Leu
Info: 0513-542020  of 0513-542220, e-mail: info@flaeijel.nl, www.flaeijelfeest.nl

13 oktober, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Programma wordt binnenkort bekend gemaakt.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht, tijd: 20.00 uur, toegang: 7,50 euro.
Info: Marion Seeman: 020-6373024, e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

17 oktober Staphorst
Streekgerechtendag
Info: 0522-462526, e-mail: museumboerderij@staphorst.nl, www.museumboerderijstaphorst.nl

10 november, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Programma wordt binnenkort bekend gemaakt.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht, tijd: 20.00 uur, toegang: 7,50 euro.
Info: Marion Seeman: 020-6373024, e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

17 november, Sterksel
Helaas kan de Platformdag in Sterksel dit jaar niet doorgaan. Bij onze Dans- en Ontmoetings-dagen proberen wij altijd groepen te krijgen uit de drie stromingen die we in Nederland onder-scheiden, vooral ten behoeve van de onderlinge kennismaking. De eerste tegenvaller was al dat de enige Federatiegroep uit het zuidoosten niet beschikbaar was, maar daar hadden we een goede vervanger voor gevonden.  Verder waren goede groepen bereid mee te werken, maar helaas heeft er één zich na toezegging per eind augustus opgeheven en van de overige was er maar één die met levende muziek kon optreden en dat is echt te weinig. Derhalve hebben we moeten besluiten de geplande dag op 17 november af te gelasten en een nieuwe te gaan plannen voor komend voorjaar.

8 december, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Programma wordt binnenkort bekend gemaakt.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht, tijd: 20.00 uur, toegang: 7,50 euro.
Info: Marion Seeman: 020-6373024, e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

Musea
gehele jaar, Broek op Langedijk
Museum “Zo was’t,  met vaste collectie: “Van stadse mode tot streekdracht 1800-1920”.
Adres: Dubbelebuurt 15a, Broek op Langedijk, tijd: ma t/m vr 11.00-16.30 uur,
za en zo 12.00-16.30 uur,
Info: 0226-341963, e-mail: info@museumzowast.nl , www.museumzowast.nl

gehele jaar, Dokkum
Museum Admiraliteitshuis met oa Friese kostuums.  
Adres: Museum Admiraliteitshuis, Diepswal 27, Dokkum, info: 0519-293134,
e-mail: info@museumdokkum.nl, www.museumdokkum.nl

gehele jaar, Ede
Historisch museum Ede, in oud stationsgebouw, met oa klederdracht.
Adres: Museumplein 7,  tijd: di/za 13:30-17:00, zo tot 16 uur, info: 0318-619554,
e-mail:  info@historischmuseumede.nl, www.historischmuseumede.nl

gehele jaar,  Enkhuizen
Zuiderzee museum, binnenmuseum en buitenmuseum.
Adres: Wierdijk 12 – 22 1600 AA Enkhuizen,
Info: 0228 – 351111, e-mail: info@zuiderzeemuseum.nl

gehele jaar Huizen, feestdagen gesloten
Het Schoutenhuis: In het Huizer museum zijn o.a. tentoonstellingen te zien die een beeld geven van de historie van Huizen. Aparte klederdracht zaal.
Adres: Achterbaan 82, Huizen, tijd: di t/m za van 13.30 - 17.00 uur, info: 035 525 02 23,
e-mail: info@huizermuseum.nl,  www.huizermuseum.nl

gehele jaar, Katwijk
Katwijks museum, met oa uitgebreide collectie klederdrachten en accessoires uit Katwijk en Rijnland.
Adres: Voorstraat 46,  tijd: di t/m za van 10.00-17.00 uur, info:  071 - 4013047,
e-mail: info@katwijksmuseum.nl,  www.katwijksmuseum.nl www.zuiderzeemuseum.nl

gehele jaar, Noordhorn
Kostuummuseum  De Gouden Leeuw.
Adres: Langestraat 48, Noordhorn, tijd: wo t/m za 11.00-17.00 uur, info: 0594-503804,

gehele jaar, Noordwijk
Museum Veldzicht, over agrarisch verleden van Noordwijk.
Adres: Herenweg 114,  tijd: za en zo 14-17 uur
Info: e-mail: klederdracht@g-o-n.n, www.g-o-n.nl  

gehele jaar, Spakenburg,
Museum Spakenburg.
Adres: Oude Schans 47-63. tijd: april t/m oktober: ma 13.30 -17.00 , di t/m za 10.00-17.00 uur, nov t/m maart: woe t/m za 13-16 uur, info: 033-298 33 19,
e-mail: info@museumspakenburg.nl, www.museumspakenburg.nl

gehele jaar, Uden
Museum de Muts, Folkloremuseum met 80 Brabantse poffers uit 1850-1950.
Adres, Hurk 101, Uden, tijd: iedere 1e zondag van de maand van 13.00-17.00 uur en volgens afspraak,
info: 0413-260126, e-mail: info@museumdemuts.nl, www.museumdemuts.nl

gehele jaar , Urk
Museum Het Oude Raadhuis,
Adres: Wijk 2-2, Urk, tijd: ma t/m za 10-16 uur, info: 0527-683262 / 06-13462603,
e-mail:  museum@solcon.nl,  www.museum.opurk.nl

2 april t/m 8 september, Spakenburg
Klederdracht- en Visserijmuseum,
Adres: Kerkstraat 20,  Spakenburg, tijd: di  t/m za 10.00-17.00 uur, ma 13:30-17 uur.
Info: 033-2984634, e-mail: secretariaat@kenvmuseum.nl, www.kenvmuseum.nl

april t/m september, Noordwijk
Museum Oud Noordwijk, met oa streekdrachten Noordwijk.
Adres: Jan Kroonsplein 4,  Noordwijk, tijd: di t/m za  11-17 uur, zo 14-17 uur,
Info: 071-3617884, www.g-o.n.nl

april t/m september Sint-Oedenrode,
Museum van Brabantse Mutsen.
Adres: Kerkstraat 20, Sint-Oedenrode, tijd: di t/m za 10.00-16.00 uur ( woensdags tot 13 uur) en op afspraak,  
Info: 0413-474100,  sintoedenrode.wordpress.com

april-oktober, Epe
Veluws streekmuseum Hagedoorns Plaatse, Boeren Burgers en Buitenlui, Kleedgedrag rond 1900.
Van 3 maart tot en met 29 december: Facetten van de Veluwse Klederdracht.
Adres” Ledderweg 11, Epe, tijd: di-vr 11-17 uur, za 13.30-17 uur, info: tel: 0578-627162,
e-mail:  info@hagedoornsplaatse.nl, www.hagedoornsplaatse.nl

11 april t/m oktober, Tholen
Streekmuseum de Meestoof: Klederdrachten van Tholen met mutsen en sieraden.
Adres: Bierensstraat 6, St Annaland, Tholen, tijd: di t/m za 14-17 uur, info: 0166-652901,
e-mail:  info@demeestoof.nl, www.demeestoof.nl

t/m 3 juni, Goes
Bevelandse Boeren Bling, Zeeuwse mannen sieraden uit particulier bezit.
Adres: Museum de Bevelanden, Singelstraat 13, Goes, tijd: ma t/m vr 11-17 uur.
Info: 0113-228883, www.hmdb.nl

13 juni t/m 16 september, Apeldoorn
Oranje en de Nationale Streekdrachten. In de tentoonstelling is o.a. voor het eerste het streek-kostuum van Prinses Juliana uit het Land van Hulst in Zeeuws Vlaanderen te zien. Er worden veel streekkostuums en kledingstukken, alsmede sieraden tentoongesteld uit de “Collectie Wilhelmina” van het Nederlands Openluchtmuseum. Een selectie van vele klederdrachtpoppen die tijdens de verjaardagsdefilés langs het bordes van Paleis Soestdijk werden aangeboden, worden getoond.
Adres: Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn, tijd: di t/m zo van 10-17 uur.
Info: 055-5772400, e-mail: info@paleishetloo, www.paleishetloo.nl

t/m oktober Staphorst
Museumboerderij, Men toont u de veelzijdige en  kleurrijke cultuur van Staphorst.
Tijd: ma t/m za 10:00-17:00 uur.
Info 0522 462526, www.museumboerderijstaphorst.nl

april- november, Hindelopen
Museum Hindelopen.
Adres: Dijkweg 1, 8713 KD, Hindelopen, tijd: ma-vr 11-17, za en zon: 13.30-17 uur.
Info: 0514 521420 , e-mail: info@museumhindeloopen.nl, www.museumhindeloopen.nl

t/m 1 november, Marken
Van Donker naar Licht, Rouwkleding op Marken.
Adres: Het Marker Museum, Kerkbuurt 44-47, Marken, tijd: ma t/m za 10-17 uur.
Info: 0299-601904, www.markermuseum.nl

t/m 4 november, Veere
Streekdracht zolder, jakken en doeken, beuken en broeken en ambachtelijk handwerk in de Walcherse dracht.
Adres: Museum de Schotse Huizen, Kaai 25-27, Veere, tijd: 13-17 uur.
Info: 0118-501744, www.schotsehuizen.nl

t/m 31 januari 2013, Oldebroek
Van luier tot lamfer, streekdrachtenopstelling.
Adres: Boerderijmuseum “De Bovenstreek”, Bovenstraatweg 10A, Oldebroek, tijd: ma t/m za 10-17 uur.
Info: 0525-631457, www.museumoldebroek.nl