nummer 67
maart 2013

Samenwerking met Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland

Het belangrijkste doel van het Platform is het verbeteren van het imago van de Nederlandse Folklore en vooral van muziek, dans en kostuums. De jaarlijkse Platformdagen zijn o.a. een middel om dit doel te bereiken. We hebben hierbij steeds hechtere contacten opgebouwd met de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland (www.ffgn.nl). De waardering voor elkaars expertise is in de loop der jaren zeer sterk gegroeid. Sinds een aantal jaren is de penningmeester van de Federatie ook bestuurslid van het Platform.

Beide organisaties streven hetzelfde doel na nl. de Nederlandse volkscultuur (immaterieel erfgoed) in de vorm van dans, kostuum, muziek, uitdragen, weliswaar op een verschillende wijze maar wel met dezelfde intentie.

De tijd lijkt nu rijp voor een hechtere samenwerking. Voordeel hiervan zou kunnen zijn o.a. activiteiten van beide organisaties voor een breder publiek bekend maken, groepen onderling meer met elkaar in contact brengen en gebruik maken van elkaars expertise, uitnodigingen voor optredens doorsturen naar groepen van beide organisaties, in contact naar derden onze krachten bundelen. Men kan zich ook voorstellen dat in het streven om beide doelgroepen in een organisatie onder te brengen, er ook andere groepen zich bij deze organisatie zouden kunnen aansluiten. Te denken valt aan: groepen die geen dansen uitvoeren, maar wel de traditionele klederdracht/kostuum laten zien.

Vanuit het Platform is naar de Federatie het voorstel gedaan om de goede contacten die wij met elkaar hebben, in een hechter verband uit te bouwen. Dit heeft geresulteerd in een gesprek tussen het bestuur van het Platform en een delegatie van het hoofdbestuur van de Federatie. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal punten op papier gezet die kunnen leiden tot één organisatie zowel bestuurlijk als juridisch. De Federatie zal dit in hun jaarvergadering in april aan de leden voorleggen.

Wij willen onze donateurs vragen om zich naar ons uit te spreken voor deze plannen en zijn benieuwd naar de reacties.

 
 
Activiteiten

 9 maart, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Dansleiding door Guus van Kan. De begeleiding is in handen van het orkest van Pieremachochel + gastspelers
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht, tijd: 20.00 uur, toegang: € 7,50.
Info: Marion Seeman: 020-6373024,
e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl,
www.dansgroeppieremachochel.nl

23 maart, Kapelle
Ons Boeregoed organiseert een toneelavond met medewerking van het Koor en de Dansgroep en de Babbelaars, die een klucht in Zeeuws dialect zullen brengen.
Adres: De Vroone, C.D.Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle, tijd: 19u30  toegang: € 10,-
Info: www.ons-boeregoed.nl

 
6 en 7 april, Lisse
Keukenhof, Hollands Folklore Festival
Info: www.keukenhof.nl

 13 april, Burgum
Districtsdag Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland
Info: bezijlstra@hetnet.nl

 
13 april, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Dansleiding door Jan van der Meulen met dansen uit Friesland. De begeleiding is in handen van het orkest van Pieremachochel + gastspelers
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht, tijd: 20.00 uur, toegang: 7 euro
Info: Marion Seeman: 020-6373024,
e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

 
11 mei, Utrecht
geen danshuis Nederlands


26 mei Hengelo

Historische jaarmarkt rondom de Remigiuskerk: oude ambachten, dansgroepen, kledingshow en een veiling. Optreden en kledingshow wordt verzorgd door de Plaggemeijers uit Rekken.

Info: www.oudhengelogld.nl

12 mei Varsseveld 
Elk jaar organiseert het Hofshuus in samenwerking met Dansgroep 'Het Olde Getrouw' een zogenaamde Gao-dag op de zondag na Hemelvaartsdag in en om het Hofshuus. Gao-dag betekent vrije dag, vroeger hadden de knecht en de meid op zondag om de andere week huus-dag of gao-dag, dat gebeurde om beurten omdat er altijd één moest helpen met het voeren en melken. Het Hofshuus is open en te bezichtigen en op het terrein is, afhankelijk van het thema, van alles te doen. Er worden bolussen gebakken in de ouderwetse buiten bakoven en er is dans en muziek. Boerenbruiloft, zuivelverwerking, inmaken, graanverwerking en de Meimarkt waren thema's die de afgelopen jaren tijdens de Gaodag uitgebeeld of nagespeeld zijn
Info: tel. 0315-242572, 
e-mail: toldegetrouw@hetnet.nl


26 mei Hengelo
Historische jaarmarkt rondom de Remigiuskerk: oude ambachten, dansgroepen, kledingshow en een veiling. Optreden en kledingshow wordt verzorgd door de Plaggemeijers uit Rekken.
Info: www.oudhengelogld.nl

 
8 juni, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. De dansleiding wordt verzorgd door Maartje Lighthart De begeleiding is in handen van het orkest van Pieremachochel + gastspelers
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht, tijd: 20.00 uur, toegang: 7,50.
Info: Marion Seeman: 020-6373024,
e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

 
16 november, Hellendoorn
Het Platform Nederlandse Folklore verzorgt sinds 1992 contacten tussen liefhebbers van Nederlandse dansen, klederdrachten en volksmuziek. Deze dagen geven een heel verhelderende blik op de verschillende manieren waarop men met “dansen van de lage landen” om kan gaan. Bij voorgaande dagen hebben de deelnemers met veel genoegen teruggekeken op deze activiteiten. In het volgende forum zal meer informatie over deze dag vermeld worden. De locatie is al bekend: de Kroon, Dorpsstraat 26, 7447 CS Hellendoorn.

.


 
 
Musea

gehele jaar, Broek op Langedijk
Museum “Zo was’t,  met vaste collectie: “Van stadse mode tot streekdracht 1800-1920”.
Adres: Dubbelebuurt 15a, Broek op Langedijk,
tijd: ma t/m vr 11.00-16.30 uur, za en zo 12.00-16.30 uur
Info: 0226-341963, e-mail: info@museumzowast.nl www.museumzowast.nl

 
gehele jaar, Dokkum
Museum Admiraliteitshuis met oa Friese kostuums. 
Adres: Museum Admiraliteitshuis, Diepswal 27, Dokkum
Info: 0519-293134,
e-mail:
info@museumdokkum.nl, www.museumdokkum.nl

 
gehele jaar, Ede
Historisch museum Ede, in oud stationsgebouw, met o.a. klederdracht.
Adres: Museumplein 7,  tijd: di/za 13:30-17:00, zo tot 16 uur
Info: 0318-619554,
e-mail: 
info@historischmuseumede.nl, www.historischmuseumede.nl

 
gehele jaar,  Enkhuizen
Zuiderzee museum, binnenmuseum en buitenmuseum.
Adres: Wierdijk 12 – 22 1600 AA Enkhuizen
Info: 0228 – 351111, e-mail: info@zuiderzeemuseum.nl

gehele jaar Huizen, feestdagen gesloten
Het Schoutenhuis: In het Huizer museum zijn o.a. tentoonstellingen te zien die een beeld geven van de historie van Huizen. Aparte klederdracht zaal.
Adres: Achterbaan 82, Huizen, tijd: di t/m za van 13.30 - 17.00 uur Info: 035 525 02 23,
e-mail: info@huizermuseum.nl,  www.huizermuseum.nl

 
gehele jaar, Katwijk
Katwijks museum, met oa uitgebreide collectie klederdrachten en
accessoires uit Katwijk en Rijnland.
Adres: Voorstraat 46,  tijd: di t/m za van 10.00-17.00 uur
Info:  071 - 4013047
e-mail: info@katwijksmuseum.nl, 

www.katwijksmuseum.nl,  www.zuiderzeemuseum.nl

 
gehele jaar, Noordhorn
Kostuummuseum  De Gouden Leeuw.
Adres: Langestraat 48, Noordhorn, tijd: wo t/m za 11.00-17.00 uur
Info: 0594-503804,

 
gehele jaar, Noordwijk
Museum Veldzicht, over agrarisch verleden van Noordwijk.
Adres: Herenweg 114,  tijd: za en zo 14-17 uur
Info: e-mail:
klederdracht@g-o-n.n, www.g-o-n.nl 

 
gehele jaar, Spakenburg,
Museum Spakenburg.
Adres: Oude Schans 47-63. tijd: april t/m oktober: ma 13.30 -17.00 , di t/m za 10.00-17.00 uur, nov t/m maart: woe t/m za 13-16 uur
Info: 033-298 33 19,
e-mail: info@museumspakenburg.nl, www.museumspakenburg.nl

 
gehele jaar, Uden
Museum de Muts, Folkloremuseum met 80 Brabantse poffers uit 1850-1950.
Adres, Hurk 101, Uden, tijd: iedere 1e zondag van de maand van 13.00-17.00 uur en volgens afspraak,
Info: 0413-260126, e-mail: info@museumdemuts.nl, www.museumdemuts.nl

 
gehele jaar , Urk
Museum Het Oude Raadhuis,
Adres: Wijk 2-2, Urk, tijd: ma t/m za 10-16 uur
Info: 0527-683262 / 06-13462603,
e-mail:  museum@solcon.nl,  www.museum.opurk.nl