nummer 71
maart  2014

Van de bestuurstafel

 
Platform op Facebook

Sinds eind februari is ons Platform op facebook. We hopen daarmee sneller onze achterban te kunnen bereiken. Wordt dus “vriend” of volg ons. Het adres is:
www.facebook.com/PlatformNederlandseFolklore.

 
Groepen stellen zich voor

Het Platform heeft een aantal groepen als donateur en het leek ons een goed idee de groepen de gelegenheid te geven om zich aan de overige donateurs voor te stellen. Als eerste zal de dansgroep Pieremachochel iets over hun achtergronden en doelstellingen vertellen. Elk volgend nummer zullen we een groep vragen een stuk te schrijven, zodat we een beeld krijgen hoe groepen de Nederlandse Folklore in dans, muziek en kostuum aan anderen tonen en uitdragen.

 
OriŽnt

In 1968 werd er in Culemborg gedanst door mensen van de Stichting Jeugdgemeenschap Culemborg. Deze activiteiten leidden er toe dat er een groep van 25 mensen ontstond die startte met het volksdansen. In 1971 kreeg de groep de naam Volksdansgroep OriŽnt en werd een zelfstandige vereniging. Eind jaren '70 kreeg de huidige dansleidster Petra van Koelen de leiding. Onze groep bestaat uit een groot aantal enthousiaste mensen die het vooral leuk en gezellig vinden om te dansen. Wij treden op door het hele land en zelfs in het buitenland. De afgelopen jaren was OriŽnt o.a. te gast in Polen, Frankrijk, BelgiŽ, Griekenland, China, Zuid Korea, SyriŽ en de Verenigde Staten.

 Hoewel de naam 'OriŽnt' anders doet vermoeden, danst onze Culemborgse volksdansgroep dansen uit Nederland en een groot aantal andere Europese landen. Zelfs dansen uit Mexico behoren tot het repertoire. OriŽnt verzorgt optredens in heel Nederland, maar ook in het buitenland, waar vooral natuurlijk de Nederlandse dansen aan het publiek worden getoond. De kleurrijke kostuums die ze erbij dragen, zijn -naar origineel- zelf gemaakt. De leden die in de presentatiegroep dansen zijn een selectie uit onze meest ervaren dansers en danseressen van de volksdansgroep. Als gediplomeerd dansleidster/choreografe is Petra van Koelen al ruim 40 jaar aan de groep verbonden. De meeste choreografieŽn zijn door haar gemaakt en aangeleerd, en hebben de afgelopen jaren al veel succes geboekt op verscheidene optredens en festivals. Voor grotere en buitenlandse optredens wordt samengewerkt met het folkloreorkest Vranje, deze live muziek geeft een hele prettige wisselwerking tussen muzikanten en dansers, wat de optredens nog vrolijker en dynamischer maakt.

 De meest gevraagde serie is een aantal Oudhollandse dansen, met kostuums uit de plaatsen Volendam en Marken. Deze serie is een aaneenschakeling van dansen zoals Twee emmertjes water halen, Horlepiep, Jan Pierewiet en Driekusman. Het verhaal achter deze serie is de ‘strijd’ tussen de Volendamse- en Marker meisjes om de mannen. De dames hebben originele, zelfgemaakte kleding aan. OriŽnt kan bij het maken en onderhouden van deze kostuums gelukkig terugvallen op diverse mensen uit Volendam of Marken. Zij helpen ons bijvoorbeeld om de Volendamse hullen en Marker kapjes uit elkaar te halen en opnieuw te stijven. De heren hebben een mix aan. Volendammerbroek en daarboven een Marker blouse.

 De Brabantse Levenserie beeldt het dagelijks leven uit ten tijde van Breughel. De serie begint met een tableau vivant…en laat vervolgens zien: een bezoek aan de markt, wassen, was ophangen, strijken, weven en het werk van de mannen.

 Hof van Graaf Maurits: Deze dans neemt u mee terug in de tijd naar de 17e en 18e eeuw in Europa. Naar de hoogste rangen in sociale kringen, waar de edelen en aristocraten met hun dames, gekleed in de mooiste baljurken, ingetogen dansten op de diverse hofbals. Naar de lagere klasse, meestal de bedienden van de aristocraten, die veelal de draak staken met de strenge regels en vele voorschriften bij deze hofbals en die hun eigen dansen ontwikkelden. Deze dansen werden natuurlijk niet aan het hof gedanst.In deze dans ziet u een combinatie van een stukje hofbal met een vrolijke dans van het gewone volk en ter afsluiting een Menuet.

De choreografie van deze 3 series zijn bedacht door Petra van Koelen. Zij is tevens de dansleidster van de groep en daarbij bedenkt en maakt zij (samen met de leden) ook de kostuums.

Naast de bovengenoemde series dansen wij ook series uit bijvoorbeeld landen als Mexico-Zuid Amerika, RoemeniŽ, Hongarije en ArmeniŽ.

 Wij hopen met onze nieuwe cursus ‘learn2dance’ weer nieuwe leden aan te trekken en zo het Volksdansen toch op de kaart te houden en om een mooie historie niet verloren te laten gaan.

OriŽnt maakte voor het eerst kennis met het Platform in november 2006. In St Michelsgestel hebben wij toen opgetreden met het Oud Hollands en Brabants leven. In oktober 2011 zijn we nog een keer uitgenodigd en dit was in Ede. Beide dagen hebben wij als gezellig en leerzaam ervaren.

 

 Klederdracht in de verkleedkist (door Elsche Korf)

 Na de Tweede Wereldoorlog drong de internationale volksdans door tot vele steden en dorpen in Nederland. IsraŽlische, Amerikaanse, Griekse en Joegoslavische dansen waren geliefd bij de toenmalige jeugd. Inmiddels is het repertoire uitgebreid met de meest gecompliceerde dansen uit Verweggistan.

 Toen en nu had elke volksdansgroep de drang om al het geleerde, in kleding van het land van herkomst, te tonen aan familie en vrienden. Optredens op markten en festivals in binnen- en buitenland volgden en daaruit voortkomend ook de vraag om Nederlandse volksdansen op het repertoire te zetten. In JoegoslaviŽ aankomen met een Joegoslavische suite was immers niet voor de hand liggend. Bovendien hebben we in Nederland een schat aan streek- en klederdracht en wat is nu mooier dan die te tonen aan binnen-  en  buitenlands publiek.

 Kledingcommissies werden ingesteld en zij deden hun uiterste best om voor de dansgroep authentieke kostuums te bemachtigen. Een niet eenvoudige klus omdat men of te maken kreeg met weerstand of met praktische problemen zoals beschikbaarheid van stoffen. Ook het wassen, stijven en opmaken van de witte mutsen was en is een karwei voor ervaringsdeskundigen uit de streek.

 Een aantal demonstratiegroepen koos daarom voor een kostuum dat niet uit een bepaald dorp of bepaalde streek kwam, maar dat gebaseerd was op algemeen Nederlandse kenmerken.

Een groot aantal echter zette zich met hart en ziel in om de kleding  van de dansgroep zo authentiek mogelijk te krijgen. Heel veel energie en tijd werd daar in gestoken. De groep zag er toen in de op maat gemaakte kleding piekfijn uit en het dorp of streek van herkomst hoefde zich niet te schamen voor de "uitgeleende" kleding.

 Inmiddels zijn de dansers van het eerste uur vervangen door andere en is de kennis over de kleding verwaterd. Het resultaat is, zoals ik helaas heb moeten vaststellen, geen reclame voor de dansgroep en al helemaal niet voor de streek van herkomst.

Schorten passen niet meer en gaan van achteren niet dicht. Tailles van Zeeuwse dracht zitten te laag. Schorten worden voor en achter met grote veiligheidsspelden gesloten zodat de tailleband in een lus hangt. Rokken en schorten zijn te kort of te lang. De kap van het Middelburgs ambacht (oorspronkelijk een meisjesdracht) zit ergens achter op het hoofd geplant. Gecompliceerde haardracht wordt genegeerd. De mutsen zijn niet wit meer en slecht gesteven.  En dat ondanks alle goede bedoelingen van een ieder. Immers, wie weet in de groep nog hoe het ooit is afgesproken en zelfs als men het in theorie nog weet ontbreekt de stof of de specifieke kennis om kledingonderdelen nieuw te maken

Wat ooit bedoeld is als trots tonen van "geleend" cultuurgoed is nu verworden tot het uit de verkleedkist pakken van streekgebonden kledingelelementen. Mijns inziens wordt daarmee het tegenovergestelde bereikt van wat ooit bedoeld was.

Ik hoop dat het Platform voor Nederlandse Folklore kan fungeren als platform om over het door mij gesignaleerde te brainstormen.

Een oproep dus om te reageren en met elkaar tot nieuwe ideeŽn te komen.

 
Activiteiten

 8 maart, Utrecht
Op zaterdagmiddag 8 maart 2014 organiseert dansgroep Pieremachochel een workshop speciaal voor muzikanten die willen leren spelen voor dansers. De leiding is in handen van Johan Verbeek, een van de orkestleden van Pieremachochel. De bladmuziek wordt minimaal twee weken van te voren opgestuurd. ‘s Avonds van 20.00 tot ca. 23.30 uur wordt in het Nederlands Danshuis de les in praktijk gebracht: de cursisten zorgen voor de muzikale begeleiding tijdens de danslessen.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25, 3523 SX, Utrecht.

Tijd: 14-17 uur, en tijdens danshuis 20-23.30 uur.
Toegang: 15 euro voor de workshop, de muzikanten krijgen vrij entree voor het danshuis in de avond. Opgave: voor 1 maart per e-mail naar
johan@lombok.nl, en door overmaking van het bedrag op bankrekeningnummer: NL09TRIO0254676286, t.n.v. Pieremachochel, Utrecht, ovv workshop muziek 8-3-2014. Donateurs van het Platform krijgen 5 euro korting.
N.B.: er wordt tussen 17.00 – 20.00 uur een maaltijd (stamppot of soep) geserveerd voor € 5,-. Meld in je mail bij de opgave of je hieraan wilt deelnemen en zo ja of je dieetwensen hebt.

info: Marion Seeman, telnr. 020-6373024,
e-mail:
info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

8 maart, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Er worden dansen aangeleerd door Elske Hoen.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: Marion Seeman: 020-6373024,
e-mail:
info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

9 maart, Neede
Folkloremiddag met de Needse Havezathe Dansers.
Info: www.havezathedansers.nl

5april, Sneek
Districtsdag afd. Noord van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland. Nadere informatie nog niet beschikbaar.
Info: mevr. D.de Roode-popma, tel. 0515 419226, 

info@snitserskotsploech.nl, www.snitserskotsploech.nl

12 april, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Dansgroep de Meerse Hoppers  uit Hoofddorp komt op bezoek en zal een optreden verzorgen en enige dansen aanleren.. 
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: Marion Seeman: 020-6373024,
e-mail:
info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

13 april, Den Haag
Nitsanim organiseert een dansworkshop (Nieuw) Nederlands door Bert van der Meer.
Adres: Genemuidenstraat 208A, Den Haag. Tijd: 13.00-17.00 uur. Toegang: 15.00 euro.
Info en opgave: nellie.activiteiten@ziggol.nl, www.nitsanim.nl

10 mei, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Dansleiding is in handen van Erik Pluylaar met American Country dances.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: Marion Seeman: 020-6373024,
e-mail:
info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

17 mei, Bad Nieuweschans
Bal Folk op de Grens: Workshop Nederlandse dans door Bert van der Meer en muzikale begeleiding door Overstag.
Adres: De oude Remise, Oude Zijl 1, Bad Nieuweschans.
Tijd: 13.30-17.30 uur. Toegang: 25 euro.
Aansluitend start om 20.00-24.00 uur een Bal Folk, met West Europese muziek, en dans en veel Nederlandse verrassingen,
toegang: 15 euro. Tussen workshop en Bal Folk is ook diner te bestellen.
Info: Moniek Jacobs: 06-20281979, e-mail: balfolkopdegrens@gmail.com, www.balfolkopdegrens.nl

30 mei, Varsseveld
Optredens van dansgroepen, toegang gratis.
Plaats en tijd: Borchuus, 20.00 uur .
Info: mevrouw Rini Vreman, tel.   0315 242572,
e-mail: 
toldegetrouw@hetnet.nl, www.toldegetrouw.nl/

14 juni, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Dnsleiding is in handen van Annemieke van Wijk.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: Marion Seeman: 020-6373024,
e-mail:
info@dansgroeppieremachochel.nl, www.dansgroeppieremachochel.nl

13-14 september, Utrecht
Dansgroep Pieremachochel viert haar 40-jarig jubileum, nadere informatie volgt.

Musea

gehele jaar, Apeldoorn
Adres: Paleis Het Loo Nationaal Museum, Koninklijk Park 1, Apeldoorn Tijd: di t/m zo en feestdagen 10.00-17.00 uur,
Info: 055-577 2400,
www.paleishetloo.nl

gehele jaar, Arnhem
Nederlands Openluchtmuseum . Vanaf 2 juni de tentoonstelling: “Kleur bekennen in streekdracht en kotomisi”, een uitdagende ontmoeting van Nederlandse streekdracht en niet eerder getoonde  historische Surinaamse kotomisikostuums.
Adres: Schelmseweg 89, 6816 SJ Arnhem.
Info: 026-357 6111,
www.openluchtmuseum.nl

gehele jaar, Broek op Langedijk
Museum “Zo was’t”.  Met vaste collectie: “Van stadse mode tot streekdracht 1800-1930”.  Nieuwe tentoonstelling: terug in de tijd.
Adres: Dubbelebuurt 15a, Broek op Langedijk.
Tijd: ma t/m vr 11.00-16.30 uur, za en zo 12.00-16.30 uur.
Info: 0226-341 963, e-mail: info@museumzowast.nl ,
www.museumzowast.nl

gehele jaar, Dokkum
Admiraliteitshuis met o.a. Friese kostuums.
Adres: Museum Admiraliteitshuis, Diepswal 27, Dokkum.
Info: 0519-293 134, e-mail:
info@museumdokkum.nl www.museumdokkum.nl

gehele jaar, Ede
Historisch museum Ede, met o.a. klederdrachten tentoonstelling.
Adres: Museumplein 7, Ede.
Tijd: di/za 13.30-17.00 uur, zo tot 16 uur.
Info: 0318-619 554, e-mail: 
info@historischmuseumede.nl , www.historischmuseumede.nl

gehele jaar,  Enkhuizen
Zuiderzee museum, binnenmuseum en buitenmuseum. 
Adres: Wierdijk 12 – 22, 1600 AA Enkhuizen.
Info: 0228 – 351 111, e-mail:
info@zuiderzeemuseum.nl , www.zuiderzeemuseum.nl

gehele jaar Huizen,
In het Huizer museum zijn o.a. tentoonstellingen te zien die een beeld geven van de historie van Huizen. Aparte klederdracht zaal.
Adres: Het Schoutenhuis, Achterbaan 82; Huizen.
Tijd: di t/m za 13.30 - 17.00 uur, feestdagen gesloten.
Info: 035 525 02 23, e-mail:
info@huizermuseum.nl,  www.huizermuseum.nl

gehele jaar, Katwijk
Katwijks museum, met o.a. uitgebreide collectie klederdrachten en accessoires uit Katwijk en Rijnland.
Adres: Voorstraat 46, te Katwijk.
Tijd: di t/m za 10-17 uur.
 
Info:  071 - 401 30 47, e-mail: info@katwijksmuseum.nl,  www.katwijksmuseum.nl

vanaf  maart, Middelburg
Zeeuws Museum, nieuwe inrichting modezalen, w.o. Zeeuwse streekdrachten.
Adres:
Abdij (plein) 4331 BK, Middelburg.
Tijd: di t/m zo 11-17 uur.
Info: 0118  653 00
0, www.zeeuwsmuseum.nl

gehele jaar, Noordhorn
Kostuummuseum  De Gouden Leeuw, Langestraat 48, Noordhorn.
Tijd: do t/m za 13-17 uur.
Info: 0594-503 804, e-mail:
degoudenleeuw@planet.nl,
http://home.kpn.nl/pilat004/

gehele jaar, Uden
Museum de Muts
met Brabantse poffers uit 1850-1950.
Adres, Hurk 101, Uden.
Tijd: iedere 1e zondag van de maand van 13-17 uur en volgens afspraak.
Info: 0413-260 126, e-mail:
info@museumdemuts.nl ,
www.museumdemuts.nl