Folklore leeft inderdaad !

Dat de Nederlandse Folkore leeft, was 19 november 2017 in het Icoontheater in Amersfoort goed merk- en zichtbaar. En dat was ook de bedoeling van deze dag: het folkloredansen -in al zijn uitingen- als immaterieel erfgoed levend  te houden, aantrekkelijk te maken voor de jongere generaties en zo te borgen voor de toekomst.  Het Platform Nederlandse Folklore organiseerde deze dag dankzij financiŽle bijdrages van het Fonds Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds. En zo kwam een gevarieerd programma tot stand waar jongere en oudere folkloristen, zowel individueel als in folklore- of volksdansgroepen dansend of muziek makend,  veel van elkaar, maar ook van deskundigen konden opsteken.
Met passie en gemotiveerd om de folklore levend te houden waren er zowel ’s morgens als in het begin van de middag liefhebbers actief in workshops. Met als onderwerpen  als:
1637
- Dansen in choreografie-opstellingen, onder de begeleiding van  Dominike Karantzounis (dansdocent, specialist Roemeens en choreograaf). Hij stimuleerde de groep tot veel eigen inbreng  in  nieuwe choreografieŽn op bekende melodieŽn. Door een goede samenwerking in de groep werden er leuke resultaten bereikt.

1669  - In de workshop Presenteren liet Peter Vree  (dansdocent en artistiek leider van Roots Youth Folk Company) de deelnemers zich bewust worden van het feit dat men voor een publiek staat, dat wat wil zien: een leuke en mooie voorstelling. Peter leverde hen Inspirerende handreikingen. 


 1684
 - bij het Muziekspelen voor dansers, door Aisha Harmsen (een bevlogen muzikante) waren verschillende muzikanten actief met hun meegenomen instrument en  Aisha wist hen nieuwe dingen te leren die heel praktisch waren en vooral leuk om te doen. Zeer inspirerend was het eensluidende  geluid na afloop.
Muziek arrangeren. Hier was het Renske Velthuis ( viooldocente, koordirigent, arrangementen maakster en zelf ook violiste)  die de groep muziek-spelers nieuwe arrangementen aanleerde waardoor men samen spelend lekker “los kon gaan” volgens een paar deelnemers. Zelfs zonder instrument kon je er veel van opsteken, aldus een deelnemer.

 1655
- Muziek verbeelden. Floortje Doeksen (dansdocent en choreograaf) wist met de fantasie en creativiteit van de deelnemers, en luisterend naar muziek, een dans op een andere, verrassende  manier tot leven te brengen. Niet theoretisch, maar heel praktisch met elkaar aan de slag. Reacties waren dan ook: heel inspirerend, leuk, veel eigen inbreng, nieuwe ideeŽn en praktisch toepasbaar.


In de middag was er een theatervoorstelling van een vijftal dansgroepen:
 Ralda uit Raalte, Ralda

  Nipah uit Den Haag, Nipah

 Papoetsie uit Baarn, Papoetsie

 
 Kansemble uit NijmegenKansemble

 
 
Iesselschotsers & Jongeleu uit SteenderenIsselschotsers

 
die lieten zien hoe je met kleine aanpassingen de folklore een nieuw elan kan geven. Jonge en oudere dansers en muzikanten -soms zelf met zang- verrasten het theaterpubliek op nieuwe, en toch herkenbare dansen met een nieuwe choreografie. En goed om te zien dat folkloredansen ook heel goed tot zijn recht kan komen als er minder mannen dan vrouwen in een groep meedoen en als er kinderen meedansen. Een adviesgroep van deskundigen op het gebied van dans, kleding, muziek en presentatie keek vanaf de tribune mee . Dat leverde voor het Platform Nederlandse Folklore –en voor de groepen die dat wilden- een aantal adviezen op waardoor met nieuwe ideeŽn het folkloredansen toekomst kan worden gegeven.

  1738 173917521759  
In de pauzes kon men nog de informatiestands bezoeken en nog even meedoen aan Staphorster stipwerk, creatief met kralen, zuivere wol creaties of de echte zeepjes  bekijken of meenemen van divers foldermateriaal.
Na het stamppotbuffet was er bij ieder genoeg energie om van een optreden van de jonge groep folklore dansers van het
Folklor Dansemble Amersfoort te genieten. FDA

 Waarna een dansbal  o.l.v. Annemieke van Wijk en het Orkest Bobander losbrak met tot slot nog het samen dansen van o.a. Horlepiep en Galop. bal

  De voorzitter bedankte daarna een ieder die had bijgedragen aan deze  –ongetwijfeld zeer geslaagde-  dag. Met het resultaat van deze dag gaat het Platform Levende Folklore een nieuwe fase in: Ergens in 2018 zal het Platform zich laten zien als Stichting Levende Folklore. Wordt vervolgd dus!
(Alle foto’s in dit artikel zijn gemaakt door: Natascha de Vries)