Dans- en Demonstratiedag Harfsen

 Zaterdag 14 november 2009 was het dan zover, al weer voor de 15e keer de jaarlijkse dans- en demonstratiedag van ons Platform, nu in Harfsen. In juli was alles al uitgebreid doorgesproken met vertegenwoordigers van de deelnemende groepen, konden de noodzakelijke subsidies worden aangevraagd bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en het Prins Bernhard Cultuurfonds en kon het project worden aangemeld als activiteit in het kader van het jaar van de Tradities.
De deelnemende groepen waren Felue uit Ede, de Speelluden uit Westervoort, Marnix uit Apeldoorn en als speciale gast voor de middagvoorstelling Holland Express.
Vanaf 11 uur in de ochtend waren de groepen present, kon men de accommodatie verkennen en onderling kennismaken. Hoofddoel van dit vroege komen was de overgangen in de avondvoorstelling te oefenen. Het idee van ons bestuurslid en dansmeester Jan van der Meulen was elke groep te laten eindigen met een dans waarmee de volgende groep zou worden opgehaald en waarmee men zelf kon afgaan. Een goed idee dat hij eerder in Leeuwarden uitprobeerde en dat ook nu goed uitpakte. Voor sommige dansers was het wel even wennen om een dans aan te leren en daar dezelfde dag nog mee op een podium te staan, maar het lukte.

HollandexpresNa de lunch en de formele opening was de vloer voor de Holland Express (www.hollandexpress.nl) o.l.v. Guus van Kan en met muziek van een  vijf man sterk orkest. Een geweldige voorstelling die liet zien wat je met goed gemotiveerde jongeren en goede begeleiding kunt bereiken met de eigen Nederlandse folklore. Men begon met een solo van de “poetsvrouw”, daarna een dans die liet zien hoe je zelfs het simpele traditionele touwtje springen kunt laten evolueren tot moderne dans en tot slot de choreografie de “hangplek”, waarvoor men in 2007 met de Kunstfactor Dansprijs is beloond. Een geweldige voorstelling en fantastisch te horen wat deze jongelui allemaal voor hun hobby over hebben.
Felue (www.felue.nl), o.l.v. Jan Visser vervolgde. Door verhindering van hun eigen muzikanten werden zij begeleid door een “leenmuzikant”, heel knap dat dat deze meneer in zijn eentje lukte. Zij dansten een open wals, de kruispolka, de windmolen, omke Wobke, de schering en inslag, de bloaspoeperwals (een bijnaam voor Duitse blaasmuzikanten) en de rijs mei rezinen. Tussendoor werd uitleg gegeven over het Veluwse opknappersgoed waarin gedanst werd.
Daarna kwamen de Speelluden (www.speelluden.nl) o.l.v. Lenie Visser, zij werden begeleid door drie muzikanten en dansten op klompen, dat was op deze erg gladde parketvloer een hele opgave. De boanopstekker, de Utrechtse schots (schotsen komen echt niet uit Schotland), de snijbonenwals, de Rijnstrangenwals en het schureke werden op een levendige manier gepresenteerd, de dansers lieten af en toe duidelijk van zich horen. Behalve de uitleg tussendoor over hun Veluwse kleding, daags voor de vrouwen en opknappers voor de heren, sloot men af met een grapje, breeduit zong men: Zie ginds komt de stoomboot. Tja, wij hadden het ons niet gerealiseerd, maar 14 november was de intocht van sinterklaas.
De middagvoorstelling werd afgesloten door Marnix (www.marnix-apeldoorn.nl) o.l.v. Martha Brinkman en begeleid door twee muzikanten. Voor deze zeemansserie waren de dames gekleed in drachten uit Zuid-Beveland, zowel protestant als katholiek, Arnemuiden, Middelburg, Walcheren en Scheveningen. De mannen waren in het kostuum van Marken en de beide muzikanten in de dracht van Staphorst. Marnix
De serie ging over het vissersleven, na het afscheid van de vissers dansten de vrouwen alleen, maar met een bootsilhouet beeldden de mannen ook uit hoe er op zee werd gevist en hoe ze kennelijk in hun netten ook vrouwen konden strikken en natuurlijk de uitbundige thuiskomst. Een duidelijk voorbeeld van een choreografie waar de dans ooit ondergeschikt wordt gemaakt aan het spel. Een heel levendige voorstelling ter afsluiting van het middagprogramma.

 Verreweg de meeste deelnemers deden mee aan het gemeenschappelijke stamppotbuffet dat door de zaalhouder werd verzorgd: hutspot, boerenkool en zuurkool met braadworst, rookworst, spek en bijlagen. Heel goed passend bij een Nederlands dansgebeuren, maar vooral heel smakelijk

 Het avondprogramma werd geopend door Felue met een serie dansen op klompen. Heel jammer dat het door eerder genoemde problemen begeleid moest worden met een CD, dit haalt altijd een stukje sfeer weg. Zij dansten nu dansen Felueuit het hele land en maakten zelfs een uitstapje naar BelgiŽ. Zij dansten klompenvaria, O'pe NijstÍd, de rozenwals, het Vlaamse Kortjakje, en sloten af met het weer door de muzikant begeleide rijs mei rezinen waarmee ze eerst de Speelluden ophaalden en vervolgens zelf af gingen.
De Speelluden kwamen nu op in stadse kleding wat er heel levendig uitzag. Ze dansten de frŁhlingspolka uit Pannerden, de kastelenwals, de zonnebloem, een gezongen lenteliedje en een mazurka. Zij sloten af met de Luciawals waarmee ze Marnix het toneel optrokken.
Ook Marnix kwam deze keer op in stadse kostuums, de start van de choreografie was een grapje waarbij de hele groep gefotografeerd werd met een camera obscura, die uiteindelijk een electronische camera bleek te bevatten. Daarna was er een spel waarin o.a. een “zwaarddans” werd gedaan met Goudse pijpen, de warme garnars voor kwam, een stoelen- en een bezemdans werden gedaan en met een stalen hoepel werd gespeeld. Een levendig spel met dans en veel andere acties, een leuk kijkspel.

Nadat iedereen was bedankt kleedde men zich om en werd de (nog steeds erg gladde) vloer vrij gemaakt voor het bal. Onder begeleiding van een aantal van de muzikanten van de groepen zelf werd iedereen door Jan van der Meulen de vloer op getrokken met een polonaise, een echte. Eenmaal op de vloer hebben de dansleiders van de avond achtereenvolgens aangeleerd de Rijs mei Rezinen, het Schuurke, de Stinkpot, de Bloaspoepenwals, de Boerenpolka (voor dansers internationaal de Doudlebska polka, maar goed: dans en muziek kennen geen grenzen) en tot slot de Maximawals.

Alles bijeen een geslaagde dag, voor het publiek maar vooral ook voor de deelnemers. De bedoeling van deze dagen is altijd dat men veel naar elkaar kijkt en zich aan elkaar optrekt op gebied van kleding, danstechniek, plezier in het dansen en uitstraling. We geloven dat wat dat betreft ook dit weer een zeer geslaagde dag was.   

Hans van Buuren  


En zo stond onze dansdag de volgende maandag in de Stentor:
Folkloristisch dansen met, door en voor elkaar
door Wilrike ter Meulen. maandag 16 november 2009.

Krantenfoto HarfsenEen van de vele traditionele en minder traditionele dansen die zaterdag in Harfsen ten uitvoer werden gebracht. 'Het buitenland is stik jaloers op ons land met zijn verscheidenheid aan dansverenigingen.' foto Ronald Hissink
 
HARFSEN - 'Als ik in slaap val, dans ik in een droom'. Het is een regel uit een gedicht, vertelt de achttienjarige Elske Koek uit Breda, maar helemaal op haar van toepassing. Samen met veertien jongens en veertien meiden maakt zij deel uit van de dansgroep Holland Express. 
Zojuist hebben zij een wervelende demonstratie gegeven in zaal Buitenlust in Harfsen, waar zaterdag een folkloredag werd gehouden voor leden van dansgroepen en andere belangstellenden. Een initiatief van het Platform Nederlandse Folklore. Deze dag staat vooral in het teken van dansen voor en door elkaar. Dus leren van elkaar en genieten met elkaar. Dat folkloredansen niet is voorbehouden aan de senioren laten de jongens en meiden van Holland Express zien. De dansgroep is een initiatief van choreograaf Guus van Kan die vijf jaar geleden deze groep oprichtte en vorig jaar zelfs een juniorengroep startte voor jongens en meiden in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar. De jongeren komen uit het hele land en repeteren een weekend per maand. Hun slogan? "We leggen een dansende koppeling tussen traditioneel erfgoed en hedendaagse thema's."
Zo presenteren zij zich in Staphorstachtige klederdracht compleet met kapjes maar daaronder een legging gekocht bij Hennis en Mauritz. En zij dansen niet de Driekusman maar 'Hangplek'. Een drieluik waarin tumult, romantiek en het vertrek naar een party worden uitgebeeld. En alle dansen zijn door de jongeren zelf vormgegeven. Zij maken plaats voor een traditionele groep de Felue uit Ede. Hierna zijn de Speelluden uit Westervoort aan de beurt. Zij dansen op klompen, een gebruik dat alleen in Oost-Nederland en bij toeristen bekend is. "Want op klompen dansen danst niet prettig", zo licht Max van Hofweegen, secretaris van het Platform Nederlandse Folklore, toe.

Tegelijk wijst hij op de kleding: aan de donkere dracht herken je de calvinistische golf die over Nederland ging. "Het geÔsoleerde eiland Marken ontsprong aan deze dans. Dat is te zien aan hun vrolijke kleurige kleding." Het middagprogramma wordt afgesloten door de groep Marnix uit Apeldoorn. De vrouwen zijn gekleed in verschillende klederdrachten, van de Zeeuwse eilanden tot Scheveningen, de mannen in Markerkostuum. Van Hofweegen: "Het buitenland is 'stik jaloers' op ons land met dergelijke verenigingen." De dans die zij uitvoeren is een verhaal. Over de mannen die naar zee gaan. Het programma wordt 's avonds vervolgd met dansen leren van elkaar en vooral veel dansen met elkaar