Verslag muzikantenbijscholing in Utrecht april 2003

 Volksdansen op levende muziek is leuker en historisch natuurlijker dan met de elektronische muziekmogelijkheden. Het vraagt van dansers wat meer alertheid: het klinkt niet altijd hetzelfde. Het vraagt van de leiding en andere houding en de muzikanten moeten realiseren dat anderen erop bewegen, ze moeten dus maatvast zijn, accenten kunnen geven en niet even iets over doen.
Onder de volksmuzikanten is behoefte om het ergens voor te doen: dansers te begeleiden bijvoorbeeld.
Verder is het zo dat als je iets graag doet, het nog niet wil zeggen dat je dat ook goed doet.

 Het Platform stimuleert het beoefenen van de Nederlandse volksdans met begeleiding van levende muziek. Om de (nog) niet voldoende ervaren volksmuzikanten te stimuleren en een kans te geven om het geleerde in praktijk te brengen heeft het Platform deze korte cursus georganiseerd.
De opzet: 2 middagen samen oefenen, de bladmuziek al eerder thuis krijgen om zelf te oefenen en na de laatste avond een zaal vol dansers om te begeleiden.
Door de cursus te koppelen aan het danshuis  van Pieremachochel kon dit alles gerealiseerd worden.
Overal is vermeld dat dit tot stand kon komen dankzij subsidie van het NCV. Op de laatste avond zijn er folders van NCV en Platform overal neergelegd, hetgeen bij het Platform naderhand nog 2 reacties opleverde.

 Benaderd werden: de bekenden van het Platform, bekenden uit de volksmuziekwereld in het centrum van het Land. Verder werd in de publiciteit mogelijkheden van LCA en NCV reclame gemaakt.
Er meldden zich 12 deelnemers aan, waarvan er zich weer afmeldde wegens ziekte.
De muziekinstrumenten: 2 accordeons, 1 fluit, 1 viool,  1 bas, 1 klarinet en de overige 5: trekzak.

 De docent Corné Hoogervorst had voor iedereen een zelfde muziekpartij. De middagen verliepen pittig, waarbij een enkeling bij sommige nummers het tempo niet bleek te kunnen aanhouden.
Halverwege de tweede middag was een danskoppel geďnviteerd om te laten zien hoe de dans op de gemaakte muziek er uit diende te zien. Hierna dienden de muzikanten zelf een dans ook te dansen. Voor sommige muzikanten was dit de eerste keer dat ze zelf dansten. Het was een nieuwe ervaring voor ze.

 
Het danshuis ’s avonds was door het grote orkest extra sfeervol. Alle ingestudeerde nummers konden worden gespeeld met een volle dansvloer. De reacties van de deelnemers waren zeer positief.